You Are Here: Home » Posts tagged "Milovanović" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Potkomlje (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Podkomlje (po knjizi Potkomlje), opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Potkomlje čine pet manjih naselja, koja su sa svojim položajima neposredno niže visa Koma, službeno se nazivaju Podkomlje, a narod ih naziva „Podkovnje“, a za Turaka se zvalo Kunje (kunje, kun: klen). To ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Beluće (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Beluće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Beluće je na prisojnoj padini Koma (1072 m), Dobrave i Kršalja, s potesom po blagim kosama koje se spuštaju u Belućski Potok i Ibar. Tip sela. Kuće su podignute po brdskim stranama, grupisane po rodovima. Vode. Voda se u ...

Read more

Tefter poreskih glava sela Borač iz 1835. godine

1. Milovan Stevanović 2. Pavle Todorović sin Radoje 3. Jevto Jezdimirović sin Ilija 4. Mijailo Jezdimirović 5. Milovan Janićijević 6. Arsenije Nikolić 7. Pantelija Petrović sin Jevđenije 8. Pavle Dmitrović 9. Đorđe Petrović 10. Ilija Marković brat Gligorije 11. Mato Đorđević 12. Marko Janković 13. Vučić Milovanović brat Đorđe 14. Petar Milivojević 15. Dimitrije Filipović sin  Sava 16. Stevan Dimitrijev 17. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oraovica (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Oraovica (po knjizi Orahovica ili Orovica), opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Oraovica je sa obe strane Orahovičkog Potoka, leve pritoke Banjske Reke. Tip sela. Kuće su po prisojima Strmenca, Ćupine i Ljeskove Glave. Najviši kraj sela naziva se Ljeskova Glava, a donji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rajčinovićka Trnava (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva naselja Rajčinovićka Trnava (po knjizi Gornja Trnava i Donja Trnava), Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gornja Trnava, „Hudovska Trnava“ je u plitkim dolinama izvorišnih sastavnica Rajčinovićske Reke. Selo je opkoljeno brdima Kremenštakom, Golim Brdom, Boškovikom i Goveđim Dolom. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lopatnica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Lopatnica (po knjizi Lopatnica – Gornja), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u porečju srednjeg toka reke Lopatnice. između sela Bogutovaca, Tolišnice, Pekčanice, Roćevića i Progorelice–zaselak Petrevci. Ovo je selo nastalo razdvajanjem bivšeg sela Lopatnice n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila, Bapsko Polje i reka Morava. Zbog nepostojanja prirodnih granica sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrdila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Vrdila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u porečju Vrdilske reke a u okruženju sela Roćevića, Bukovice, Samaila, Drakćića, Konareva i Progorelice. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 1.365 hektara. Od toga je neplodno samo 4%. Zemlja je veoma plodna i pogodna ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bresnik (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bresnik, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo se nalazi na desnoj strani reke Dubočice i u izvorišnom delu Bresničke reke od Risovca do reke Kolanj. Ceo prostor je veoma brdovit, pa se naselje može uzeti kao tipično planinsko. Teren je nagnut ka severoistoku kao produž ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top