You Are Here: Home » Posts tagged "Milodan" (Page 228)

Poreklo prezimena, selo Brgule (Ub)

Poreklo stanovništva sela Brgule, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Brgule se sa istočne strane graniči sa Poljanama, na severnoj strani je Liso Polje, na severozapadnoj strani je Piroman, zapadnoj Brović, jugozapadnoj sa selom Šarbane, južno sa Radljevom i jugoistočno sa Kalenićem. Brgule su pri stranama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banjani (Ub)

Poreklo stanovništva sela Banjani, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Banjani su neravnog izgleda, ali ne i brdovitog, u sredini oblasti sa nagibom ka istoku. Uzvišenija mesta su sa zapadne strane, a kuće rasturene na sve strane i opet primetno razređene u četiri kraja: Sređ jugozapadni deo do Tulara, Gornj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dokmir (Ub)

Poreklo stanovništva sela Dokmir, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Dokmir je na obema obalama rečice Uba, zapadno od slovačke Karaule, brdsko, neravno, šumovito i rastureno selo s kućama po brdašcima i njihovim stranama, a nikako po dilonama potoka. Najbogatija sela su s izvorima na dodirnoj zoni tamnav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrelo (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vrelo, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Vrelo je u sredini Tamnave, na levoj obali reke i do Banjana, neravno ali ne i brdovito selo, s kućama razmeštenim u poveće džemate, koje su na sve strane račva od glavnog seoskog izvora (vrela) Rašća. Seoski džemati su: Staro Vrelo, zapadn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vukona (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vukona, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Vukona je severozapadno od Banjana, do rečice Vukodraža, brežuljkastog i vrlo neravnog zemljišta. Kuće su rasturene na sve strane po plećima bregova, ali ne i po dolini Vukodraže. Selo je malo i nema džemata, smatra se kao zaseok Kožuhara. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gvozdenović (Ub)

Poreklo stanovništva sela Gvozdenović, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Gvozdenović je selo ispod slovačkog visa Karaule i pri izvoru rečice Kladnice, kolubarske pritoke, s kućama razređenim u porodične grupe pri izvorima pojedinih kladničkih potoka. Pop Kresta Đelmašević iz Gvozdenovića zapisuje, kako ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gunjevac (Ub)

Poreklo stanovništva sela Gunjevac, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Gunjevac je uz varošicu Ub s jugo-zapadne strane i na desnoj strani rečice Uba, neravno, vrlo stranovito, ali ne i brdovito selo s kućama po pojedinim pristancima, poređanim u pomanje porodične grupe. U Vukovim haračkim tefterima od 80 da ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Liso Polje (Ub)

Poreklo stanovništva sela opštine Ub, Liso Polje. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Liso Polje se sa istočne strane graniči sa selom Poljane, sa severoistočne selom Draževac, severozapadne Velikom Poljem, zapadne Piromanom i južne Brgulama. Močila su jaki i čisti izvori, dublja od živobara, otiču čistom vodom iste temerature ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kalenić (Ub)

Poreklo stanovništva sela Kalenić, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Kalenić sa jugoistočne strane graniči sa Malim Borkom, jednim manjim delom sa istočne strane sa selom Draževac – razdvaja ih Kolubara-Peštan, sa severoistočne strane se graniči sa selom Poljane (opština Obrenovac), sa severa i severoza ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radljevo (Ub)

Poreklo stanovništva sela Radljevo, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Radljevo se sa južne strane graniči sa Jabučjem, istočne sa Skobaljem i Malim Borkom, severoistočne sa Kalenićem, sa severa Brgulama, sa sevorozapada selom Šarbane, zapada Stublenicom i jugozapada Paljuvima. Sela nemaju šuma oko kuća ne ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top