You Are Here: Home » Posts tagged "Матић" (Page 8)

Порекло презимена, село Трновче (Велика Плана)

Порекло становништва села Трновче (по књизи Трновча), општина Велика Плана – Подунавски округ. Према књизи Боривоја Дробњаковића „Смедеревско Подунавље и Јасеница). Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Село лежи у долини Мораве, од које је удаљено 1500 метара. Између Мораве и села је Блато – Мртваја, којом је Морава некада текла. Блато је пуно воде када Морава надође. Кроз средину села ...

Read more

Порекло презимена, село Сеоне (Смедерево)

Порекло становништва села Сеоне, град Смедерево – Подунавски округ. Према књизи Боривоја Дробњаковића „Смедеревско Подунавље и Јасеница“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села. Село се налази на благо нагнутој коси и куће су поређане дуж сеоских путева. Воде. У средини села имају чесму, одакле користе воду за пиће. Ђермова (бунара) нема, јер се тешко долази до водене-издани. У нови ...

Read more

Порекло презимена, варошица Сараорци (Смедерево)

Порекло становништва варошице Сараорци, град Смедерево – Подунавски округ. Према књизи Боривоја Дробњаковића „Смедеревско Подунавље и Јасеница“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села. Варошица лежи у пространој долини Мораве. Куће су распоређено између пруге за Смедерево и Језаве а поред Цариградског Друма и споредних путева. Има мало кућа и са десне стране Језаве. Воде. Извора нем ...

Read more

Порекло презимена, село Врбовац (Смедерево)

Порекло становништва села Врбовац, град Смедерево – Подунавски округ. Према књизи Боривоја Дробњаковића „Смедеревско Подунавље и Јасеница“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села. Село се налази на странама брежуљака који су раздвојени јаругама. Има кућа и у долинама јаруга. Један део села је на пиносавској а други на београдској површи. Ова последња прелази у алувијалну раван реке ...

Read more

Порекло презимена, село Ропочево (Сопот, Београд)

Порекло становништва села Ропочево, градска општина Сопот – Град Београд. Према књизи Боривоја Дробњаковића „Космај“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села. Село је на таласасто земљишту рипањске и пиносавске површи, које су избраздане већим бројем поточића, притока Сопота и Великог Луга. Воде. Главнији извори у селу су: Дрмник, Павитине, Аминац и Глоговац. Земље. Места на којима с ...

Read more

Порекло презимена, село Рајковац (Младеновац)

Порекло становништва села Рајковац, градска општина Младеновац – Град Београд. Према књизи Боривоја Дробњаковића „Космај“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Рајковац је на пиносавској површи. Од Младеновца је одвојено реком Серовом. Дели се на Ерски и Доњи Крај. Воде. Главнији извори су: Селиште, Селски Бунар и Ковачевчић. У току рата су војници овде, као и у селу Бабама, подигли нек ...

Read more

Порекло презимена, село Влашка (Младеновац)

Порекло становништва села Влашка, Градска општина Младеновац – Град Београд. Према књизи Боривоја Дробњаковића „Космај“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Село је на пиносавској и рипањској површи, које су просечене долинама Великог и Вељиног Потока и потока Иве. Воде. Главнији извори у селу су: Војводинац, Инђина Вода, Буковац, Стублина и Буредељица. Тип села. Село је разбијеног тип ...

Read more

Порекло презимена, село Јадранска Лешница (Лозница)

Порекло становништва села Јадранска Лешница (по књизи Љешница), град Лозница – Мачвански округ. Стање с почетка 20. века. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај ма(ха)ла у селу. Увала је на присојној страни долине Увале. Вратачка Мала је на ртовима пиносавске површи између поменуте долине и Вратачког Потока. Средња Мала је такође на пиносавској п ...

Read more

Порекло презимена, село Стража (Лозница)

Порекло становништва села Стража, Град Лозница – Мачвански округ. Стање с почетка 20. века. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Положај села. Село лежи у равници, на североисточном крају Лозничког Поља. Преци Антонића, Филиповића и других становали су у Кућеринама до Дрине одакле су побегли ипред Турака. Тип села, ма(ха)ла и фамилије које у њим ...

Read more

Порекло презимена, село Филиповићи (Лозница)

Порекло становништва села Филиповићи, град Лозница – Мачвански округ. Стање с почетка 20. века. Из књиге Боривоја Милојевића „Рађевина и Јадар“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.   Положај села. Сеоске куће су на једној коси рипњске површи и на присојној страни долина Грубановца. Тип села и породице које у њему живе. Породице су: Илићи, Ћосићи, Лазићи, Петковићи, Ђаковићи, Филиповићи, Ковачеви ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top