Matić

25. oktobra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Novaci (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Novaci, opština Aleksandrovac – Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo Novaci se prostire po terasi iznad Polja, između stava dve reke. Ima povoljan položaj između plodnih poljoprivrednih atara. Tu se spaja poprečni put sa glavnim drumom, koji vezuje Aleksandrovac sa…

› više informacija

25. oktobra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Laćisled (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Laćisled opština Aleksandrovac – Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na blagim padinama, koje se spuštaju između dva potoka u rečnu ravan. Kuće su razbacane po grupicama, koje se zasnivaju na rodovskoj osnovi. U najnovije vreme naglo se povećava…

› više informacija

29. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Velika Kamenica (Kladovo)

Poreklo stanovništva sela Velika Kamenica, opština Kladovo – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela.Atar ovog sela zahvata gornji i srednji sliv Velike (Kameničke) Reke. Istočni deo atara je na niskoj a zapadni na visokim površima do Miroča, gde je granica sa…

› više informacija

23. septembra 2015.

1

Poreklo prezimena, selo Urovica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Urovica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u severozapadnom deluKrajine čiji atar zauzima donji tok Vratnjanske Reke sa slivovima Urovice i Buljevice, sastavica Urovičke Reke, koje izviru u Velikom Grebenu i Miroču. Samo pored…

› više informacija

19. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, varošica Jabukovac (Negotin)

Poreklo stanovništva varošice Jabukovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj naselja.Ovo mesto je posle Negotina najveće naselje u Krajini i Ključu. Prostire se sa obe strane srednjeg toka reke Zamne i njenih pritoka Skočke i Turije. Površ na kojoj…

› više informacija

19. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Mala Kamenica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Mala Kamenica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u slivu istoimene reke, osim najnižeg njenog toka, koji pripada selu Mihailovcu. Kuće su jedna iznad druge na obema stranama Kameničke Reke i najistočnije su do…

› više informacija

13. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, varošica Štubik (Negotin)

Poreklo stanovništva varošice Štubik, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj naselja.Naselje je na površi visokoj oko 300 metara na kojoj su brda: Vrelo, Karađorđevo i druga. Kuće su sa obe strane reke Zamne i potoka Štrkovca, a u sredini…

› više informacija

10. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Popovica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Popovica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je severno od Sikola, na visokoj površi, u podnožju i strani Deli Jovana. Kuće su u prisoju na goloj krečnjačkoj zaravni kojaje između Banićke Reke i potoka Sibina;…

› više informacija

30. avgusta 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Jasenica (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Jasenica, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Manji deo seoskog atara je na desnoj a veći na levoj strani najveće reke u Krajini, koja je, po imenu ovog sela, nazvana Jaseničke Reka. Kuće su udaljene od…

› više informacija

30. avgusta 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Vidrovac (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Vidrovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Seoski atar je na obema stranama Jaseničke Reke, većinom na desnoj strani i na krečnjačkom platou, koji na zapadu graniči negotisnku ravnicu, a kuće su u prostranoj udolinici na…

› više informacija