You Are Here: Home » Posts tagged "Matić" (Page 26)

Poreklo prezimena, selo Rača (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Rača, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ceo sliv Rače čini atar sela Rače. Gornji tok ove reke se zove Šljivovica, ukoliko se drži glavne reke, a istočni se zove Kaluđerske Bare. Na ovim prostorijama, osim letnjih staništa celog sela po Šljivovici i manastirskih letovišt ...

Read more

Poreklo prezimena, Bajina Bašta

Poreklo stanovništva Bajine Bašte. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Priča se da je Bajina Bašta dobila ime po osnivaču, nekom muslimanu Baji. U tursko doba i do 1834. god. Bajina Bašta se sastojala iz četiri zasebna, manja, čisto muslimanska sela: Bajine Bašte, Plijeskova (Pljeskova), Maća (i Maćevine) i Višesave. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jagoštica (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Jagoštica, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji „Sokolska nahija“ Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo Jagoštica je na zapad od Predeovog Krsta, preko polja Galine i brda Galinika. Galinik deli selo na dva jednaka dela. Pod Predeovim Krstom po Galini i niz Brusnicu je zaselak Galinci, preko Galinika su na zapad Matići, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bujačić (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Bujačić, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković Bujačić je odmah do Valjeva i pruža se od Kolubare na južnu stranu do Dračića.  Šume u selu ima dosta. Južni deo sela je sav pod šumom i zove se Mačine i one su najbolje uz Babin Potok. Bujačić je potokom podeljen na dva ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mali Borak (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Mali Borak, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela Nalazi se na levoj obali reke Kolubare. Graniči se sa istoka Cvetovcem, odnosno rekom Kolubarom, sa severa Kalenićem, odnosno rečicom Kladnicom, sa zapada Radljevom i na jugu sa Skobaljem. Za one, koji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bratačić (Osečina)

Poreklo stanovništva sela Bratačić, opština Osečina. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Bratačić je na desnoj strani pogranične reke Pecke, pritoke Jadrove. Selo je na granici ove oblasti i prostire se niz Pecku sve do njenog ušća u Jadar. Dolina Pecke je vodoplavna, pa su i zemlje oko nje vrlo nezgod ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogatić (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Bogatić, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Bogatić je na istočnom kraju prostrane Leskovičke visoravni, a na levoj obali reke Graca. Bogatinske su zemlje po vrtačama, dolovima i plećastim visovima.  Samo kišnih godina, zemlje ovog sela mogu doneti osrednji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bobova (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Bobova, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Bobova je planinsko selo i na obema obalama Obnice. Bobovske zemlje su brdske i luke. Šume su od lisnatog drveta, a one su po dolinama potoka i njihovim dubodolinama.  Ima ih dosta, te seljaci imaju dovoljno drva za ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Babina Luka (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Babina Luka, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji ''KOLUBARA I PODGORINA'', autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković Selo Babina Luka leži na kosi, koja spaja Vlašić sa slovačkim šumama, koje su razvođe r. Ubu i Rabasu. Selo je osobito dobro pošumljeno. Šume su od lisnatog drveta, ima ih svuda po selu, ali su najbolje i najlepše ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Badljevica (Smederevo)

Poreklo stanovništva sela Badljevica, grad Smederevo. Stanje iz 1925. godine   Poreklo porodica i starine : Do 1846. G. Badljevica se ne pominje u spiskovima naselja, a te godine je imala 23 kuće. Izgleda da je osnovana oko Drugog Ustanka. Raseljavana je po okolnim selima, a po naredbi knezova. Po pričanju starih ljudi knez Miloš im je dozvolio da se vrate i nastane na stara mesta. Ovde je bila alija kneza Mil ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top