You Are Here: Home » Posts tagged "Matić" (Page 24)

Poreklo prezimena, selo Krnule (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Krnule, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je jako rastureno na više mala duž razbijenih kosa: Lazića mala je naspram Brdarice, na kosi, ispod Stoličice; Srednje brdo na susednoj kosi; Lekića mala na kosi gde je ško ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lojanice (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Lojanice, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na krajeve. U srednjem delu sela, tu gde je groblje, je „Mala”; do Male su mala Drenovica i mala Carić s ove strane reke; a preko reke Višnjice i Starače jeste mala ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrovska (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Mrovska, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   U selu su tri male: Srednja mala, Duga mala i Borić mala. Duga mala je na putu između Višnjeve reke i Crniljevske džade prema polju; Srednja mala je oko groblja, a Borić mala je pod ...

Read more

Seobe dalmatinskih Srba (drugi deo)

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković u drugom nastavku teksta o seobama dalmatinskih Srba, zasnovanom na knjizi Marka Jačova "Venecija i Srbi u Dalmaciji u 18. veku" piše o seobama u Poljsku i Dalmaciju  SPISAK DALMATINSKIH SRBA ODSELJENIH U POLJSKU I BOSNU 1771. -1774. GODINE  MESTO POREKLA IME I PREZIME ODSELJENIH OBLAST NASELJAVANJA BENKOVAC SAVA ARBANAS sa porodicomJAKOV MRĐEN sa porodicom POLJSKABOSN ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Predvorica (Šabac)

Poreklo stanovništva sela Predvorica, grad Šabac. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Predvorica se deli na pet mala: Topuzovića mala je sasvim izdvojena na površi iznad leve strane potoka Obršanje blizu džade. S druge strane istog potoka, na putu od mesnog odbora, sa ...

Read more

Poreklo prezimena, Suvo Selo (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Suvo Selo, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na dva glavna kraja: Gornji i Dojni kraj; oko puta za Ub Gornji kraj, oko Suvaje reke Dojni kraj. Selo imalo samo tri izvora na tri strane, bez bunareva, suvo; Pe ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brgule (Ub)

Poreklo stanovništva sela Brgule, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Brgule se sa istočne strane graniči sa Poljanama, na severnoj strani je Liso Polje, na severozapadnoj strani je Piroman, zapadnoj Brović, jugozapadnoj sa selom Šarbane, južno sa Radljevom i jugoistočno sa Kalenićem. Brgule su pri stranama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dokmir (Ub)

Poreklo stanovništva sela Dokmir, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Dokmir je na obema obalama rečice Uba, zapadno od slovačke Karaule, brdsko, neravno, šumovito i rastureno selo s kućama po brdašcima i njihovim stranama, a nikako po dilonama potoka. Najbogatija sela su s izvorima na dodirnoj zoni tamnav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrelo (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vrelo, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Vrelo je u sredini Tamnave, na levoj obali reke i do Banjana, neravno ali ne i brdovito selo, s kućama razmeštenim u poveće džemate, koje su na sve strane račva od glavnog seoskog izvora (vrela) Rašća. Seoski džemati su: Staro Vrelo, zapadn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gvozdenović (Ub)

Poreklo stanovništva sela Gvozdenović, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Gvozdenović je selo ispod slovačkog visa Karaule i pri izvoru rečice Kladnice, kolubarske pritoke, s kućama razređenim u porodične grupe pri izvorima pojedinih kladničkih potoka. Pop Kresta Đelmašević iz Gvozdenovića zapisuje, kako ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top