You Are Here: Home » Posts tagged "Матић" (Page 22)

Порекло презимена, село Бојић (Шабац)

Порекло становништва села Бојић, град Шабац. Према антропогеографским испитивањима 1947, 1948. и 1949. године “Шабачка Посавина и Поцерина“ Војислава С. Радовановића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   У долини Бојићке реке (изворишне краке Бојићке реке зову Дворишка и Волујачка река), на речним терасама, на левој страни долине су мале села Бојића: Речанска мала (у њој школа), Перића ...

Read more

Порекло презимена, село Цуљковић (Шабац)

Порекло становништва села Цуљковић, град Шабац. Према антропогеографским испитивањима 1947, 1948. и 1949. године “Шабачка Посавина и Поцерина“ Војислава С. Радовановића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село се дели на мале: Горња мала; Дивич мала (између Копљевић потока и Радовашничке реке); Ђокића мала (на десној страни Копљевић потока, изнад мајдана кречњака); Средња мала, у сред ...

Read more

Порекло презимена, село Десић (Шабац)

Порекло становништва села Десић, град Шабац. Према антропогеографским испитивањима 1947, 1948. и 1949. године “Шабачка Посавина и Поцерина“ Војислава С. Радовановића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село се дели на мале; то су: Јовића мала под самим Цером, горње куће на заравни, остале низ реку према доњем делу села; Недића мала, одвојена потоком са три изворна крака од претходне м ...

Read more

Порекло презимена, село Добрић (Шабац)

Порекло становништва села Добрић, град Шабац. Према антропогеографским испитивањима 1947, 1948. и 1949. године “Шабачка Посавина и Поцерина“ Војислава С. Радовановића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Шорови су: Имњачки према Богосавцу и Шапцу, ка североистоку; Јоцића шор према Липолисту, на северозападу; Укадиновића и Станчића шор према Маовима на југоистоку; и, Школски шор према Ц ...

Read more

Порекло презимена, село Шарбане (Уб)

Порекло становништва села Шарбане, општина Уб. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, издање 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.   Шарбане су на десној страни речице Уба, на запад од Бргула и Радљева, неравно, али не и брдовито село с кућама у малим џематима, растуреним на све стране. Доња кладничка села: Паљуви, Бргуле, Стублениоца, Радљево, ...

Read more

Порекло презимена, село Кршна Глава (Уб)

Порекло становништва села Кршна Глава, општина Уб. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“. Стање из 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.   Кршна Глава је под Близоњским Висом, брдовито и неравно село, с кућама растуреним у мале џематиће низ Докмирицу, с обе стране. Кршна Глава је раселица суседног села Докмира. Као једино поље у Тамнави могло би ...

Read more

Порекло презимена, село Слатина (Уб)

Порекло становништва села Слатина, општина Уб. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, издање 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Слатина је шумско и брдовито село на десној страни речице Уба. Сва брда су каменита или од беле нетопљиве иловаче. Куће сеоске су размештене у два засебна краја: Одобашиће (Одобашићску малу) у сливу Уба до Голе Гл ...

Read more

Порекло презимена, село Совљак (Уб)

Порекло становништва села Совљак, општина Уб. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“, издање 1912. године. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.   Совљак је на запад од варошице Уба, између речице Уба и Тамнаве, са земљиштем мање више равнима и кућама збијеним у џемате на надигнитијим местима. Главни џемати су: Корови до Врела, Језава поред Тамнаве и њене исто ...

Read more

Порекло презимена, село Грушић (Шабац)

Порекло становништва села Грушић, град Шабац. Према антропогеографским испитивањима 1947, 1948. и 1949. године “Шабачка Посавина и Поцерина“ Војислава С. Радовановића. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село се дели на пет мала од давнине; преко реке је мала Брестовац (на десној страни реке, коса и доле крај реке); с леве стране реке, до Десића је Горња мала; до ње, низ долину, Ристић ...

Read more

Порекло презимена, село Кумодраж (Београд)

Порекло становништва села Кумодраж, град Београд. Стање из 1903. године. Према студији "Околина Београда" Ристе Т. Николића, НАСЕЉА СРПСКИХ ЗЕМАЉА (књига 2) – СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК (књига V). Приредили сарадници портала Порекло Небојша Новаковић и Милодан   Положај села. Село је на изворишту Кумодрашке Реке, која постаје од Староселског и потока Тополе. Састоји се од четири краја: Тополе, Липака, ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top