You Are Here: Home » Posts tagged "Матић" (Page 16)

Порекло презимена, варош Страгари (Крагујевац)

Порекло становништва вароши Страгари, град Крагујевац. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године.   Топографске прилике. Страгари се налазе у подгорини Рудника, на брезовачкој и качерској површи, које су рашчлањене и разривене Благовештенском Реком, Злошницом, Бањом, Десановицом и њиховим притокама. Куће се налазе махом по странама и у долинама ових река и пењу се д ...

Read more

Порекло презимена, село Сепци (Рача)

Порекло становништва села Сепци, општина Рача. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године.   Топографске прилике. Село лежи на западној страни развођа између река Јасенице и Раче, које је овде представљено Сепачким Брдом и Обешењаком. Овде је асиметрија долине Јасенице јасно изражена, и ова су брда језерски клифови пиносавске фазе. Сеоске куће се налазе по странама р ...

Read more

Порекло презимена, село Пласковац (Топола)

Порекло становништва села Пласковац, општина Топола. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године.   Топографске прилике. Село лежи на рипањској површи која је Вучаком, Жутим Потоком и Крстачама рашчлањена на неколико заравњених брда, по чијим су странама сеоске куће. Идући на Исток, ка долини Јасенице, нема кућа и у том делу су имања овога села и Овсишта. У селу има м ...

Read more

Порекло презимена вароши Смедеревска Паланка

Порекло становништва вароши (Смедеревска) Паланка. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године. Топографске прилике. Паланка лежи у долини Јасенице, на лакту који она овде чини скрећући из правца ЈЗ.-СИ. у правац З.-ЈИ. Непосред о из долине Јасенице, чија је апс. висина код желечничке станице 102—105 м., полази неколико правих и широких улица; оне се неприметно пењу на тер ...

Read more

Порекло презимена, варошица Наталинци (Топола)

Порекло становништва варошице Наталинци, општина Топола. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године.   Топографске прилике. Варошица Наталинци лежи на левој обали Јасенице, с обе стране друма за Паланку, који иде преко најнижих делова пиносавске површи. У долини Јасенице су две воденице, парни млин и циглане. Раније се варошица служила водом са Парезанског Извора, са ...

Read more

Порекло презимена, село Маслошево (Страгари, Крагујевац)

Порекло становништва села Маслошево, градска општина Страгари (Крагујевац). Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године.   Топографске прилике. Један део Маслошева, Старо Село, који има око 20 кућа, налази се у подножју Ситова, у углу који чине Јасеница и њена десна притока Сребрница. У овоме крају су сеоске куће на нижим деловима качерске површи и ке спуштају се до д ...

Read more

Порекло презимена, село Клока (Топола)

Порекло становништва села  Клока, општина Топола. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године.   Топографске прилике. Село се налази на пиносавској површи у коју су се усекли Клока и њене притоке. Сеоске су куће на благим странама потока Слатине, Јаребице, Кулена и саме Клоке; по нека кућа се спушта и у њихове долине. У селу има извора, али готово свака кућа има и ђер ...

Read more

Порекло презимена, село Јеловик (Аранђеловац)

Порекло становништва села  Јеловик, општина Аранђеловац. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Качерска површ је овде јако разорена потоцима Ковачевцем, Великим Потоком, Медњаком, Лекинцем и Станковачом, притокама реке Букуље и Босуте, које припадају сливу Качера. Куће се налазе на странама ових потока; има неколико кућа у долини Букуље, и ...

Read more

Порекло презимена, село Винча (Топола)

Порекло становништва села  Винча, општина Топола. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Село се налази на рипањској површи која је у овоме делу јако разорена челенком Виначке Реке, чији су краци местимице разорили и одсек ове површи. Куће су на странама потока Трмчака, Царевца, Лајкове и Дубоког Дола. Одмах испод челенке је нижа, пиносавск ...

Read more

Порекло презимена, село Јеленац (Топола)

Порекло становништва села  Јеленац*, општина Топола. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године * Село Јеленац  у време Дробњаковићевих истраживања било засеок Белосаваца.   Топографске прилике. Од белосавачког краја Зовљака, овај засеок је одвојен имањима и забранима. Највећи део кућа је поред пута за Јагњило. У новије време неке куће су измештене на имања. Јеленац ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top