You Are Here: Home » Posts tagged "Marković" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Banov Do (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Banov Do (po knjizi Bando), opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bando, ili ,, Panto“ je selo sa obe strane Kozarevske Reke, s potesom između Spasojeva Brda na severu, Kose na jugu, Rujiškog Brda na zapadu i Ibra na istoku. Tip sela. Kuća ima više na levoj strani reke ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Krnjin (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Gornji Krnjin, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornji Krnjin je u proširenoj dolini i u ključu Ibra. Granice seoskog potesa na severu su na razvođu Drenovske Reke i Pajovog Potoka, pa se na zapadnoj strani nastavljaju preko Dugačke Kose i Crnoga Vrha, na jugu preko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Supnje (Raška)

Poreklo stanovništva sela Supnje, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Supnje je kod ušća Raške u Ibar, na njenoj desnoj strani, neposredno na padinama kose Lisca, brda Gubavca i Supanjske Visine. Tip sela. Kuće su podignute na granici njiva i seoske utrine, čine naselje dolinske vrste. Zbog izduženog oblika sel ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trebiće (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Trebiće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Trebiće je u izvorišnoj čelenci Trebićske Reke, između Bukovika i venca Osoja koji je na razvođu Raške i Ibra. Sa Kamenicom graniči se brdima Čestom i Belom Stenom. Tip sela. Selo se deli na Gornje Trebiće i na Donje Tre ...

Read more

Tefter poreskih glava sela Borač iz 1835. godine

1. Milovan Stevanović 2. Pavle Todorović sin Radoje 3. Jevto Jezdimirović sin Ilija 4. Mijailo Jezdimirović 5. Milovan Janićijević 6. Arsenije Nikolić 7. Pantelija Petrović sin Jevđenije 8. Pavle Dmitrović 9. Đorđe Petrović 10. Ilija Marković brat Gligorije 11. Mato Đorđević 12. Marko Janković 13. Vučić Milovanović brat Đorđe 14. Petar Milivojević 15. Dimitrije Filipović sin  Sava 16. Stevan Dimitrijev 17. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Konarevo (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Konarevo, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Najveći deo naselja zauzima prostor ravnog terena na prvoj i drugoj terasi leve strane reke Ibra, a manji deo na istočnoj padini i po grebenu jedne kose kojom ide granica između Konareva i Vrdila. Granična naselja su Progorelica, V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lopužnje (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Lopužnje, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lopužnje je u izvorišnoj čelenci Izbičke Reke, desne pritoke Raške, sa kućama niže Gradine i Velikog Krša. Tip sela. Od njega su izdvojeni zaseoci Negotinac i Romnica („Romanica“), prvi u osoju Velikog Krša, a drugi u prisoju Samara. V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radaljica (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Radaljica, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Radaljica je malo planinsko selo pod Golijom u izvorištu Muhovske Reke. Tip sela. Gornji kraj sela je u proširenoj dolini Luke, niže brda Visećeg, a donji kraj je u prisoju Platija. Selo je opkoljeno brdima Čukarom, Klikom i Gradinom. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pavlje (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Pavlje, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pavlje je na levoj strani Ljudske, niže tektonskog raseda Rudina. Prema  Kukavicama graniči se Suvim Potokom, a potok Miješnica je na granici  prema Osaonici. Tip sela. Kuće su podignute na padini niže raseda. Deli se na Gornje i Donje Pav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Okose (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Okose, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Okose s donjim krajem Podkosama su sa obe strane Sastavaka, desna pritoke Đonlijske Reke. Vode. Imaju izvorsku vodu: Česma usred sela, Česma u Močilima i Korita poviše sela na kojoj se poji stoka, a Bijela Voda je česma u potesu prema ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top