Марковић

Порекло презимена, село Старци (Александровац)

Порекло становништва села Старци, општина Александровац – Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово сеоце је смештено поред потока чије су долинске стране повољне за воћарство и виноградарство. Село је веома мало због ограничених пољопривредних површина, јер су знатне површине под виноградима…

› више информација

Порекло презимена, село Поповци (Александровац)

Порекло становништва села Поповци (по књизи Поповице), општина Александровац – Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово сеоце, у близини Кожетинске цркве, које броји само 11 кућа, лежи на падини страна, између два потока. Име селу. Према предању, назив је добило по…

› више информација

Порекло презимена, село Доброљупци (Александровац)

Порекло становништва села Доброљупци (по књизи Доброљупце), општина Александровац – Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у долини Вратарнице, на месту где ова река скреће из западног у северни правац, усецајући се епигенетски у више земљиште Јелењака и Дугог Брда….

› више информација

Порекло становништва, село Шљивово (Александровац)

Порекло становништва села Шљивово, општина Александровац – Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Шљивово лежи на ободу котлинице у долини Вратарнице, у подножју косе. Један део његовог атара прелази преко превоја Чесма у предео жупских винограда. Земље и шуме. Најважнији сеоски потеси…

› више информација

Порекло презимена, село Ракља (Александровац)

Порекло становништва села Ракља, општина Александровац – Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село, у изворишту Ракљанског Потока, лежи на коси (билу) одакле користи две стране; једну окренуту према виноградима а другу изложену према потоку који утиче у Вратарницу код Лесеноваца Куће…

› више информација

Порекло садашњих пивских породица

Порекло пивских породица према студији “Пива” Обрена Благојевића из 1971. године (истраживање спроведено 1967-68). Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.         У овом раду ми ћемо покушати да наведемо, азбучним редом, све садашње пивске породице, са барем једним минимумом основних података. Сам преглед породица, број њихових кућа…

› више информација

Порекло презимена, село Злегиње Доње (Александровац)

Порекло становништва села Злегиње Доње, општина Александровац, Расински округ. Према књизи Милисава Лутовца „Жупа Александровачка“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ова насеље, које само мали поток дели на Доње и Горње Злегиње, заузима сличан положај као и друга села на десној стране Велике Реке. Куће су на благим падинама…

› више информација

Порекло презимена, варошица Текија (Кладово)

Порекло становништва варошице Текија, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Ово је најзападније и најсеверније насеље у Кључу. Велики текијски атар захвата угао који је Дунав начинио при прелазу са североситочног на југоситочни правац, те захвата земљиште…

› више информација

Порекло презимена, село Уровица (Неготин)

Порекло становништва села Уровица, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у северозападном делуКрајине чији атар заузима доњи ток Вратњанске Реке са сливовима Уровице и Буљевице, саставица Уровичке Реке, које извиру у Великом Гребену и Мирочу….

› више информација

Порекло презимена, село Малајница (Неготин)

Порекло становништва села Малајница, општина Неготин – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Село је на обема странама реке Замне а између насеља Јасенице, Штубика, Јабуковвца и Дупљана. Куће су растурене по атару и обично су високо по странама коса…

› више информација