Marković

17. decembra 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Donje Romanovce (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Donje Romanovce, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Donje Romanovce leži dva kilometra jugoistično od Surdulice, u dolini Romanovačke Rečice, pritoke Vrle. Zapadno od sela na plavini…

› više informacija

1. decembra 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Gramađa (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Gramađa, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo se nalazi oko ušća Jelašničke Reke u Južnu Moravu. Sredinom naselja vodi put Vranje – Surdulica. Okolna sela…

› više informacija

1. decembra 2016.

2

Poreklo prezimena, selo Polom (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Polom, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Polom je na desnoj strani Južne Morave, jugoistočno od Vladičinog Hana. Leži na dodiru aluvijalne ravni i jezerske zaravni…

› više informacija

13. novembra 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Lepenica (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Lepenica, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan.Položaj sela.Lepenica većim delom leži u dolini i to u donjem kraju Lepeničke Reke, leve pritoke Južne Morave.Okolna sela su:…

› više informacija

12. septembra 2016.

1

Poreklo prezimena, selo Zleginje Gornje (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Zleginje Gornje, opština Aleksandrovac, Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Ova naselje, koje samo mali potok deli na Donje i Gornje Zleginje, zauzima sličan položaj kao i druga sela na desnoj strane Velike Reke. Kuće su na blagim padinama kosa, poređane…

› više informacija

13. avgusta 2016.

2

Poreklo prezimena, selo Buštranje (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Buštranje (po knjizi Malo i Veliko Buštranje), opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Malo Buštranje:Položaj naselja.Malo Buštranje  je maleno selo, više uvučeno u planinu, koja čini razvođe između…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Ćurkovica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Ćurkovica, opština Surdulica  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Krajište i Vlasina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1905. do 1909. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Ćurkovica je selo pored reke, u ravni doline Vrle Reke i po stranama njene doline od ušća…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Gornje Romanovce (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Gornje Romanovce, opština Surdulica  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Krajište i Vlasina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1905 do 1909. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Gornje Romanovce je selo u izvorištu Romanovske Reke, sa njene desne strane; kuće su bliže površi…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Barje (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Barje, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je po kosi i njenim stranama sa leve strane Veternice i na obema stranama doline Barske Reke (Male Reke),…

› više informacija

Poreklo stanovništva, selo Stance (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Stance, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Ovo selo je ispod Roždaca, na stancima Male i Roždačke Reke. Gotovo je sve u dolini, pravo dolinsko selo ka…

› više informacija