Marković

18. novembra 2017.

2

Poreklo prezimena, selo Pekčanica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Pekčanica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje se nalazi na jugoistočnim povijarcima planine Jelice u okruženju sela Kaone, Lazca, Dedevaca, Roćevića, Gornje Lopatnice i Tolišnice.Zemlje i šume.Površina naselja iznosi 2.052 hektara, od…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Mlinoga (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Mlinoga Gornja, opština Petrinja…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Srpski Čuntić (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Srpski Čuntić, opština Petrinja…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Jošavica (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Jošavica, opština Petrinja (1948)…

› više informacija

5. novembra 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Mlanča (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mlanča, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar – 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje se nalazi u porečju srednjeg toka reke Studenice, a u međurečju između ove i Graicke reke. Granična sela su Osonica, Orlja Glava, Miliće, Vrmbaje…

› više informacija

5. novembra 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar – 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila,…

› više informacija

5. novembra 2017.

2

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva.Postanak i ime selaOvo…

› više informacija

5. novembra 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Dedevci (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Dedevci, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Naselje se nalazi na prisojnom delu istočnih povijaraca planine Jelice, a uokruženju sela Roćevića, Pekčanice, Lazca i Bukovice.Zemlje i šume.I pored toga što se naselje nalazi na…

› više informacija

5. novembra 2017.

5

Poreklo prezimena, selo Vrdila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Vrdila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo se nalazi u porečju Vrdilske reke a u okruženju sela Roćevića, Bukovice, Samaila, Drakćića, Konareva i Progorelice.Zemlje i šume.Površina naselja iznosi 1.365 hektara. Od toga je…

› više informacija

5. novembra 2017.

0

Poreklo prezimena, selo Bresnik (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bresnik, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo se nalazi na desnoj strani reke Dubočice i u izvorišnom delu Bresničke reke od Risovca do reke Kolanj. Ceo prostor je veoma brdovit, pa…

› više informacija