Marković

Poreklo prezimena, selo Klokočevac (Majdanpek)

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Žarko MilovanovićKlokočevac je seosko naselje razbijenog tipa, na (100 – 420 m) dolinskim stranama (veći deo na desnoj) Porečke reke, desne pritoke Dunava, istočnim padinama Liškovca i zapadnim padinama Velikog Grebena, s obe strane puta ka Dunavu i Kladovu, 32 km jugo-istočno od Majdanpeka. Površina atara…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Letnica (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Letnica, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u proširenju doline Letničke Reke. Na levoj strani reke su seoske kuće, a na desnoj katolički manastir Sv. Bogorodice sa zgradama,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Vrbovac, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u ravnici, na levoj strani reke Grnčarke. Kroz selo protiče jaz, odvojen od ove reke, koji često za jakih kiša plavi…

› više informacija

Poreklo prezimena, varošica Vitina

Poreklo stanovništva varošice Vitina, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj naselja.Selo* je u ravnici, na Moravi, koja se do ovog sela zove Reka.* Ovo je selo septembra 1927. godine proglašeno za varošicu.Vode.Voda za piće se…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Požaranje (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Požaranje (po knjizi Požeranje), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u ravnici s obe strane druma Gnjilane—Uroševac, i to na njegovoj sredokraći.Vode.Kroz selo protiče Svintulska Reka. U selu ima bunara,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Firza (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Firza, opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupeljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Starine u selu.Selo je staro i u njemu ima nekoliko starih muslimanskih grobalja. A doskora su u…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Deva (Đakovica)

Poreklo stanovništva sela Deva opština Đakovica – Pećki okrug. Prema knjizi Milenka S. Filipovića „Has pod Paštrikom“, izdanje Sarajevo 1968. godine a na osnovu podataka prikupeljenih 1940. i 1947. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Ime sela.Pričaju da je selo dobilo ime po tome što jeu njemu nekada bila neka lepa devojka…

› više informacija

17. aprila 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Livadica (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Livadica, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj  sela.Livadica je čisto srpsko selo. To je istovremeno i jedino selo u Malom Kosovu u…

› više informacija

15. aprila 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Konjuševac (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Konjuševac, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj  sela.Konjuševac je jedno od manjih sela. Nalazi se na zapadnoj strani kotline. Leži na jednoj…

› više informacija

14. aprila 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Kisela Banja (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Kisela Banja, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj  sela.Kisela Banja je najjužnije selo u Malom Kosovu. Kod Kisele Banje se kose Huna…

› više informacija