You Are Here: Home » Posts tagged "Lukić" (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Maršić (Pivara-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Maršić, Gradska opština Pivara, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Maršić je udaljen od Kragujevca 40 minuta hoda prema severoistoku. On je na desnoj strani Lepenice, jugoistočno od Kragujevačkog Druma i železničke pruge Lapovo – Kraljevo. Kuće su podignute na ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Markovac (Velika Plana)

Poreklo stanovništva naselja Markovac (i zaseoka Pinosava) , opština Velika Plana – Podunavski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“, kao i knjizi Jovana Erdeljanovića "Etnološka građa o Šumadincima". Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj naselja. Markovac je na ravni lepeničke doline na onom mestu gde ona prelazi u Pomoravlje. Naselje je podignuto na levoj strani L ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Korićani (Stanovo-Kragujevac)

Poreklo stanovništva naselja Korićani, danas u sastavu Grada Kragujevca, Gradska opština Stanovo, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Korićani su na obema stranama Lepenice, desno od Čačanskog Druma. Seoske kuće su po stranama Tolićkog Brda i Pireva a i pod kosom koja deli vodu Lepenice i nje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobrovodica (Batočina)

Poreklo stanovništva sela Dobrovodica, opština Batočina – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dobrovodica je na obema stranama Dobrovodičkog Potoka, koji meštani nazivaju Potokom a okolna sela dala su mu naziv Dobrovodički za razliku od potoka u svojim selima. Ne levoj strani potoka je Straževica i njena podgor ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Grbice (Aerodrom-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Gornje Grbice, Gradska opština Aerodrom, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornje Grbice su na obema stranama rečice Uglješnice, ispod ušća Šenjskog Potoka, na jugozapadu dugačke kose Rajca, čijim temenom vodi lep seoski put za Mali Šenj, Pajazitovo i Lužnice. Vode. U s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Botunje (Pivara – Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Botunje, Gradska opština Pivara, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Botunje je na desnoj strani Lepenice i sa desne strane Kragujevačkog Druma idući Batočini. Većina kuća je na pristrancima, sa kojih se sliva voda u Botunjski Potok. Sve su kuće sa desne strane pomenuto ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stubal (Kraljevo)

Poreklo stanovnitva sela Stubal, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Selo se nalazi, glavnim delom, uz dolinu Stubalske Reke i potoka Lučice a manji deo se širi i po blažim kosama ispod Ravnog Laza. U pomenutim dolinama kuće su redovno vezane za uske podove, ostatke terasa. Vode. U selu je izvor Dubačica u Sta ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kamenica (Stragari)

Poreklo stanovništva sela Kamenica, opština Stragari. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Selo je u podgorni Rudnika, u gornjem toku Kameničke Reke. Seoske kuće se nalaze na obema stranama Kameničke Reke, naročito na kačerskoj površi i uz bočne potoke, pritoke ove reke. Gornji tok ove reke ima formu mlade doline, te su tu seoske kuće veza ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Guberevac (Knić)

Poreklo stanovništva sela Guberevac, opština Knić – Šumadijski okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Guberevačke kuće su jako rasturene po ripanjskoj površi, na koju je rečna erozija jako delovala. Nižih kuća ima i uz blage strane potoka, koji se uvlače u ripanjasku površ i verovatno su to nasleđene doline pinosavske faze; ali više k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grivac (Knić)

Poreklo stanovništva sela Grivac, opština Knić – Šumadijski okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan.       Položaj sela – topografske prilike. Selo je na levoj strani Gruže i to najvećim delom na jednoj prostranoj zaravni penetralne jezerske ravni kačerske faze. Tu zaravan zasecaju potoci – Potok, Potok kod Česme – po čijim se stranama takođe nalaze pojed ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top