You Are Here: Home » Posts tagged "Lukić" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Laćisled (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Laćisled opština Aleksandrovac - Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na blagim padinama, koje se spuštaju između dva potoka u rečnu ravan. Kuće su razbacane po grupicama, koje se zasnivaju na rodovskoj osnovi. U najnovije vreme naglo se povećava broj kuća pored glavnog puta, prema kome vode se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Subotica (Aleksandrovac)

Poreklo stanovništva sela Subotica, opština Aleksandrovac, Rasinski okrug. Prema knjizi Milisava Lutovca „Župa Aleksandrovačka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se proteže duž dve kose (piše dva bila, op. Milodan), koje razdvaja potok sve do ravni. Seoski atar zahvata blage strane i ravan oko reke – Gornje i Donje Polje, gde su ranije bile livade i zajedničke seoske utrine, koje su docnije ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Karbulovo (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Karbulovo, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Manji deo seoskog atara je na levoj a znatno veći na desnoj strani Jaseničke Reke, gde zahvata skoro ceo gornji deo kose koja je između ove i Čubarske Reke. Kuće su na levoj strani Selištanskog Potoka i na obema stranama njegove leve pri ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vidrovac (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Vidrovac, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoski atar je na obema stranama Jaseničke Reke, većinom na desnoj strani i na krečnjačkom platou, koji na zapadu graniči negotisnku ravnicu, a kuće su u prostranoj udolinici na platou. Vode. Selo obiluje izvorskom vodom. Glavni izvor j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rečka (Negotin)

Poreklo stanovništva sela Rečka, opština Negotin – Borski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoski atar je u srednjem toku Sikolske Reke – na njenim stranama. Osim malo polja pored reke, ostalo su zaravnjene kose i brda. Kuće su sa obe strane Sikolske Reke, na blagoj strani brda Osojne i na podnožju Lećeva; oko 20 kuća pored reke iz ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Brusnik (Zaječar)

Poreklo stanovništva varošice Brusnik, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Selo je na Timoku. Zemljište pored Timoka je „ravnica“ a zapadno je brdovito i površ sa manjim uzvišenjima. Kuće su većinom na plećatom brdu a mnoge su u njihovom podnožju. Vode. U Brusniku se pije voda sa Kladenca (Česme) i iz mnogi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelašnica (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Jelašnica, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo selo je najjužnije u Krajini a atar mu se pruža do temena kose koja je između Jelašničke Reke, gde je i granica Krajine i predela Crne Reke. Selo je na stranama Jelašničke Reke a na njenoj levoj strani. Kuće su blizu puta Zaječar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Koprivnica (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Koprivnica, Grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Koste Jovanovića „Negotinska Krajina i Ključ“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na jugu Krajine. Veći broj kuća je na severu po stranama potoka Vranjevca, koji utiče u potok Reku a manji broj je na jugu sela na stranama Reke, skoro do njenog ušća u Jelašničku Reku. Na desnoj strani Reke kuće dopiru blizu k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrba (Kraljevo)

Poreklo stanovništva sela Vrba, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radosava LJ. Pavlovića „Podibar i Gokčanica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Topografske prilike. Kuće ovog sela su po stranama Vrpske Glavice i u ravnici oko puta i železničke pruge Kraljevo – Kruševac. Brdo: Vrbska Glavica. Vode. Reka: Zapadna Morava. Potoci: Mala Reka, Glibovac, Ploča, Radojevac i Tovarnica. Izvori: Baba-Ivanin Izv ...

Read more

Poreklo prezimena, Lapovo varošica i Lapovo selo

Poreklo stanovništva naselja Lapovo (varošica i selo), opština Lapovo – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj naselja. Lapovo se nalazi na stranama vrlo blago nagnutih rudničkih izdanaka, na prelazu tih strana u ravan moravske doline i u samoj ravni. Ono leži na obema stranama najglavnije komunikacione linije, ne ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top