You Are Here: Home » Posts tagged "Lazić" (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Badnjevac (Batočina)

Poreklo stanovništva sela Badnjevac, opština Batočina – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Badnjevac je na obema stranama reke Lepenice i železničke pruge Lapovo – Kraljevo. Idući Kragujevcu na desnoj strani reke i pruge Gornja i Donja, a na levoj Miljkovski Kraj. Kuće Gornjeg Kraja sa na stranama brda Džebelja i Bobi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Novo Selo (Velika Plana)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo (po knjizi i raniji naziv Novi Adžibegovac), opština Velika Plana – Podunavski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Novo Selo je na levj strani Lepenice i Velike Morave. Od prve je udaljeno 1,5 kilometra prema zapadu a od druge oko 3 kilometra ka jugozapadu. Seoske kuće su sa obe strane Ca ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čukojevac (Kraljevo)

Poreklo stanovništva sela Čukojevac, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „ Gruža“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Seoske kuće, jako rasturene, nalaze se na istočnim blagim stranama Munjačkog Brda, na pinosavskoj površi, koja ovde blago tone u aluvijalnu ravnicu Zapadne Morave. One se pružaju uz Čukojevačku Reku sa obe njene strane, poglavito na obod ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Gornji Milanovac

Poreklo stanovništva varoši Gornji Milanovac, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“ iz 1960. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Postanak naselja, ime naselju i opšte napomene. Gornji Milanovac je varoš za koju se tačno zna kada je postala. Pošto je tursko varoško naselje Rudnik propalo za vreme Ustanka, u oslobođenoj Srbiji je selo Brusnica, iz koga je bio rudn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Svračkovci (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Svračkovci, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo se razvilo delom u polju oko Despotovice a delom visoko ispod Gradine (909 m), ogranka Rudnika. U seoskom ataru ima mnogo neplodne goleti a po visovima i stranama mnogo šume. Plodne zemlje ima uglavnom u polju pa i stoga i domaći ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Takovo (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva naselja Takovo, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj naselja. Ovo prostrano naselje je prvobitno ležalo po kosama i stranama oko rečica Dičine, Ljeskovice i Rijeke (Klatičevske) i to tako da se starije kuće sad nalaze po terasiranim širokim kosama; u novije vreme podignute su neke kuće i u polju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Drenova (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Drenova, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Naselje je veoma prostrano i raspoređeno po mnogim kosama i stranama oko Drenovice i njenih pritočica (Buban Do, Dobra Voda, Jezero i Rožište). Vode. Glavni izvori su: Pantelića Izvor ili Mlačac, Živalj, Jezero, Uroševića Česma, Dobra Vo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Obrež (Varvarin)

Poreklo stanovništva sela Obrež, opština Varvarin – Rasinski okrug. Prema knjizi Stanoja Mijatovića „Temnić“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. Selo se nalazi u moravskoj ravnici, pružajući se u pravcu sever-jug između Velike Morave i druma Varvarin – Jagodina. Od Morave je udaljeno 1-2 kilometra. Nekada je ovo selo bilo, kao i Gornji Katun, na desnoj strani Velike Morave, kada je ona t ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mogila (Vitina, KiM)

Poreklo stanovništva sela Mogila, opština Vitina. Izveštaj učitelja Petra Trpkovića (popis stanovništva KiM iz 1912. godine)   Ovo selo je bilo jedno od većih sela u Gnjilanskoj kazi. Imalo je 87 domaćinstava. Sa svojom zemljom bilo je 26 porodica: Sima S. Buzić, 18 čeljadi, Vasa S. Dimić 5, Jovan M. Došljak 14, Bocić S. Zdravko 13, Bocić Z. Marko 13, Balošević T. Rajko 3, Trajko 6, Đurić B. Gruja 10, S. Sp ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Glogovac (Jagodina)

Poreklo stanovništva sela Glogovac, grad Jagodina – Pomoravski okrug. Prema knjizi Stanoja Mijatovića „Resava“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Glogovac je na desnoj strani Velike Morave, na jednoj uzvišici. Kroz selo protiče Utrinski Potok. Zemlje i šume. Delovi seoskog atara su: Ključ (moravski), Trstenik, Ersko Gumno, Svračak, Veluće – gde je nekada bilo selo istog imena, Gr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top