You Are Here: Home » Posts tagged "Lazić" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Vlahović (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Vlahović, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šibine (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Šibine, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Hajtić (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Hajtić, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mali Gradac (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Mali Gradac, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Svinjarica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Svinjarica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Svinjarica se nalazi na zapadu od Caričinog Grada, u neposrednoj blizini ovog znamenitog antičkog lokaliteta. Zaseljena je u koritu Svinjaaričke Reke i na padinama brežuljaka od kojih je ova rečica izdubila svoje korito. Sa juga, iznad desne obal ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kozaperovica (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Kozaperovica, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tijarica (Trilj)

Poreklo stanovništva u selu Tijarica, Grad Trilj (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.   Tijarica je selo između Sinjskog i Imotskog polja. Pripada Gradu Trilju. Ranije su postojala samostalna naselja Donja i Gornja Tijarica. Srbi su nastanjeni u Gornjoj Tijarici.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom   Srpska prezimena (Gornja Tijarica)   V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tršić (Zvornik)

Poreklo stanovništva u selu Tršić, opština Zvornik. Prema kazivanjima Dragana ”Garca” SIMIĆ-a iz mesta Jasenica. Priredio saradnik portala Poreklo Mladen Gajić. 1 Aćimović : Jovanjdan 2 Bajić : Nikoljdan 3 Batić : Mitrovdan 4 Bojić : Alempijevdan 5 Vasiljević : Stjepanjdan 6 Vidaković : Đurđevdan (Vidaković-i, ogranak iz mz. Pilica, opština Zvornik) 7 Vuković : Mratindan 8 Vukotić : Nikoljdan 9 Gajić : Nikoljdan ( ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lipovica (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Lipovica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lipovica se nalazi u severnom delu Leskovačkog Polja, u sredini aluvijalne ravni koju je izvajala Južna Morava. Smešteno je između železničke pruge i Midhad-pašinog druma. ...

Read more

Stanovništvo sela Rume u prvoj polovini XVIII veka

AUTOR: Đorđe Bošković, viši kustos Muzeja u Rumi Sažetak: Pre nastanka varoši Nove Rume na ovom prostoru je već vekovima unazad postojalo selo Ruma. Posle prelaska pod vlast Hab-sburške monarhije (posle 1718.) započeli su redovni popisi stano-vništva, imovine i prihoda, u cilju ubiranja poreza na teritoriji Srema. U ovom radu je obrađeno desetak, manje ili više, kompletnih popisa stanovništva sela Rume iz prve ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top