Крстић

Порекло презимена, село Баљковац (Пивара-Крагујевац)

Порекло становништва села Баљковац, Градска општина Пивара, Град Крагујевац – Шумадијски округ. Према књигама Тодора Радивојевића „Насеља у Лепеници“ и „Лепеница“. Приредио сарадник Порекла Милодан.   Положај села. Баљковац је јужно од Крагујевца, на левој страни речице Ждраљице, која утиче у Лепеницу. Највећи део села је на гребену и на…

› више информација

Порекло презимена, село Ново Село (Велика Плана)

Порекло становништва села Ново Село (по књизи и ранији назив Нови Аџибеговац), општина Велика Плана – Подунавски округ. Према књигама Тодора Радивојевића „Насеља у Лепеници“ и „Лепеница“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ново Село је на левј страни Лепенице и Велике Мораве. Од прве је удаљено 1,5 километра према…

› више информација

Порекло презимена, село Борач (Кнић)

Порекло становништва села Борач, општина Кнић – Шумадијски округ. Према књизи Михаила Драгића „Гружа“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан. Положај села – топографске прилике. Главно насеље је испод Борачког Крша у долини Борачке Реке а по ближим странама и теменима брда са обе стране реке. Уз клисурасти део Борачке Реке…

› више информација

Порекло становништва, село Радошин (Свилајнац)

Порекло становништва села Радошин, општина Свилајнац – Поморавски округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Ресава“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Село је на странама косе, која се пружа у правци исток-запад и спушта се према Великој Морави испод села. Село је, углавном, окренуто југу. Воде. Пије се изворска и…

› више информација

Порекло презимена, село Поповњак (Деспотовац)

Порекло становништва села Поповњак, општина Деспотовац – Поморавски округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Ресава“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан. Положај села. Село је на левој обали Ресавице, на једној мало уздигнутијој висоравни. Кроз село протиче Владуљев Поток. Воде. У селу постоји један бунар и два извора са којих се вода…

› више информација

Порекло презимена, село Купиновац (Свилајнац)

Порекло становништва села Купиновац, општина Свилајнац – Поморавски округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Ресава“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Купиновац са са обе стране потокоа Врлаја у који, више села, утиче поток Разлевак. Воде. У селу су ови извори: Чесма, Лукицка, Ђурићанска и Крстицка Стублина. Земље и шуме….

› више информација

Порекло презимена, село Језеро (Деспотовац)

Порекло становништва села Језеро, општина Деспотовац – Поморавски округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Ресава“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Село је на странама Језерског Потока, који извире из баре Језера. Земље и шуме. Делови сеоског атара су: Добра Вода, Антрвељ, Алаке, Лакиско Брдо, Јабуковац, Трап, Каматница, Стрма Страна,…

› више информација

Порекло презимена, село Маскаре (Варварин)

Порекло становништва села Маскаре, општина Варварин – Расински округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Темнић“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Село се налази у равници поред Голи(ј)ске Мораве а недалеко од њеног уливања у Велику Мораву. Пружа се у правцу тока реке. Морава га не плави, јер је на…

› више информација

Порекло презимена, село Брајковац (Крушевац)

Порекло становништва села Брајковац, град Крушевац – Расински округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Темнић“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Село се налази у странама Брајковачког Потока, за 6-7 километра од Мораве. Више кућа је на источној страни. Село је подигнуто на пескуши, под којом је пешчар. Брајковачки Поток…

› више информација

Порекло презимена, село Доње Штипље (Јагодина)

Порекло станоништва села Доње Штипље, град Јагодина – Поморавски округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Белица“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.  Положај села. Село је са обе стране Штипљанског Потока, који тече више на југ а улива се у Црновршку или Штипљанску Реку. Више кућа има у присоју, са десне стране…

› више информација