You Are Here: Home » Posts tagged "Jovanović" (Page 6)

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosovica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Kosovica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                                      Položaj sela. Kosovica zauzima prostor od Moravice do Lupoglava. Nalazi se između Prinčeva Brda na istoku i Bratljeva i Rokci - na zapadu. Na zapad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Međurečje (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Međurečje*, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Međurečje je prelepo naselje na stavama Moravice i Nošnice, locirano desetak kilometara uzvodno od Ivanjice, na 530 m nadmorske visine. Škola i ostale institucije. U Međ ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klekova (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Klekova, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na padinama planine Gradca, koji se kao venac prostire od Zlatibora i spušta y dolinu Rzava, u prvoj okuci reke Rzava čim nastane y Močiocima, prostire se selo Klekova. G ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šarenik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Šarenik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Šarenik se prostire između dubrave, Brezove, Čepova (u moravičkom kraju) i Bjeluše u ariljskom kraju. Na severnoj strani graniči se Priličkim poljem, i sa te strane Šareni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brezova (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Brezova, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Opšte karakteristike sela. Jedno od većih i poznatijih sela moravičkog kraja i po znamenitostima, i po prostranstvu, vrednoći i snalažljivosti njegovog stanovništva y životu i radu, a i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Opaljenik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Opaljenik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Opaljenik - selo, proteže se u vidu potkovice, od Crvene gore na istoku do Vrhova, Strmenica, i Visa iznad njih, na zapad. Sa južne strane granica je reka Nošnica, Žunjsko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vučak (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Vučak, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vučak je najzaostalije selo y ivanjičkoj opštini. Ne zbog nerada njegovih stanovnika nego zbog siromašne zemlje i bespuća. Poznato je ovo selo po Trubi - visu iznad sela koji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čečina (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Čečina, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Čečina se prostire od reke Studenice do Radočela i Crepuljnika iod Pridvorice do reke Izubre, koja odvaja ovo selo od Koritnika. Jedan zaseok (Đopići) nalazi se između Stud ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brusnik (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Brusnik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Brusnik je sa Ostatijom (Koritnikom) činio posebnu opštinu, na izvorištu i gornjem toku reke Studenice i Brusničke reke i njihovih pritoka. Brusnik se prostire najvećim de ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top