You Are Here: Home » Posts tagged "Jovanović" (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Seljance (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva naselja sela Seljance, opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je pod brdima Murseljevačkoj čuki, Isljamovićkoj čuki, na Preslu i pod Visikučkom (1358m). Međe sela su: Sedrava (reka), Zabrđska ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kijevčiće (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela Kijevčiće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini Kijevčanske reke. Najveći deo sela je na desnoj (prisojnoj) strani doline,  dok su na levoj (osojnoj) samo 2–3 seoske kuće. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zavrata (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela Zavrata, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u zapadnom podnožju Lisca, u Zavratskoj reci. Vode. Pije se voda s izvora. Poznati su izvori: Voda pod Grab i Voda pod Ora. U planini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Koporiće (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja sela Koporiće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je ispod Duba, na zaravni nad stranama Vlasičke reke i Velike reke i na levoj strani doline Koporićke reke. Zemljišno područje Koporića z ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela - zaseoka. Vitanoviće je nizvodno od Zamanice, na levoj strani doline Zamaničke - Drenske reke. Mioliće, niže Vi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zemanica (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Zemanica (po knjizi Zamanica), opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo s rasturenim kućama je ispod Bila na levoj, i na kosi Jezerinama, na desnoj strani doline Zamaničke - Drenske reke. Oko sel ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Guvnište (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Guvnište, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zaselak je u izvorištu Guvniške–Bistričke reke, sa kućama pod Lepim brdom (1279m). U međama zaseoka su: Velika treska (1622m), Mala treska, Velika i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Korlaće (Raška)

Poreklo stanovništva sela Korlaće, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Korlaće je na južnoj strani, više sela Kurića – pod Metalicom. Najveći deo naselja je na desnoj, prisojnoj strani Korlaćkog potoka, dok na levoj strani potoka ima ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vojmilovići (Raška)

Poreklo stanovništva sela Vojmilovići ( zaseoci Vojmiloići, Dubrave, Pekovići), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Zaselak VOJMILOVIĆI Položaj zaseoka. Zaselak je na zaravni, u zapadnom podnožju Vituša (1280m) i na levoj strani doline Kovačke (Popske ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kovači (Raška)

Poreklo stanovništva sela Kovači ( zaseoci Lazovići, Brezova Glava (Brezovac), Kovači, Pope, Glave, Županja, Koprivnica, Plana i Pupavne. ), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Zaselak LAZOVIĆI Mali zaselak zapadno od Boća, pod Rastovom glavom. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top