You Are Here: Home » Posts tagged "Jovanović" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Gornje Leviće (Brus)

Poreklo stanovništva sela Gornje Leviće, opština Brus - Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornje Leviće je na levoj strani doline Lukaške reke, na padinama Graca, Bidivora, Čukara (884m) i Oglavlja (1.170m). Vode. Potoci su: Rupljanski potok i Vitanski ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đerekare (Brus)

Poreklo stanovništva sela Đerekare, opština Brus - Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Đerekare, na severu od Bozoljina, pod Đerekarskom čukom, u dolini Đerekarske reke  - Đerekaruše. Međe sela su: Gradac, Lukaška reka, Veliki Petlovac, Mali Petk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trebinje (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva sela Trebinje (po knjizi Trebinje i zaselak Čačiće*), opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Trebinje, u podnožju brda Tumbe – Kovačica na levoj (prisojnoj strani doline Trebinjske reke, a zaselak Bačiće je pod ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žalica (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva sela Žalica, opština Kuršumlija  – Toplički okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ostali podaci o selu. Selo je u izvorištu Žaličkog potoka pod Žaličkim brdom (1.082m). Pouznatiji je izvor Javor voda. Potesi su: Žaličko brdo, Kriva kosa, Jusov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sudimlje (Brus)

Poreklo stanovništva sela Sudimlje (po knjizi Sudimlje i zaselak Stanica), opština Brus  – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Sudimlje je u podnožju Ililjače (1.075m) i Oborišta (632m), nad stavama Đerekarske reke i Boranačke reke. Zaselak Stanica j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Boranci (Brus)

Poreklo stanovništva sela Boranci (po knjizi Borance), opština Brus  – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u izvorištu Potoka. Oko sela su Stubica, Čir (1370m), Raičev krst, Raičeva gora, Latkovica, Vitoška reka. Voda. Vodotok je Boranačka rek ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Belo Polje (Brus)

Poreklo stanovništva sela Belo Polje, opština Brus  – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Belo Polje je istočno od Blaževa, južno od Goleša (1152m), u uglu što ga zatvaraju Boranačka i Blaževska reka. Vode. Vodotoci: Radunjska reka i Vučićki potok. Izvo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čokotar (Brus)

Poreklo stanovništva sela Čokotar,  opština Brus  – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Malo selo je na Preslu ispod Goleša (1152m). U međama sela su: Okrugli breg, Gola čuka, Blaževska reka, Klini krš i Bugarevac. Ostali podaci o selu. Potesi su: Ko ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Dedinje (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva ssela Dedinje, opština Kosovska Mitrovica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je istočno od Bataira, u podnožju Razdoljeva, u srednjem toku Mađerske – Dedinjske reke. U međama sela su: potoci Makovo i Čerta, Golo brd ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slatina (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Slatina, opština Leposavić  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je severozapadno od Ceranje, na desnoj strani Ceranjske reke, na kosama brda Česte. Vode. Pored Ceranjske reke su potoci: Acin potok i Potok u Zri ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top