You Are Here: Home » Posts tagged "Janković" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Dukat (Gadžin Han)

Poreklo stanovništva sela Dukat, opština Gadžin Han. Prema knjizi Dragoljuba Simonovića „Zaplanje“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Poreklo stanovništva. -Stojanovići su starosedeoci. Najstariji predak, za koga se zna, je Stojan po kome su dobili prezime. Ima ih u Dukatu 3 porodice i u Nišu dve. Nadimak familije je Cajinci po Stojanu, koga su zvali Caja. Slave Nikoljdan. -Veselinovići. Rodonačelnik Veselin je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štulac (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Štulac, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Štulac se nalazi na brežuljcima niže divulijalne terase, u južnom delu pustorečke oblasti. Njegovih osam mahala razbacano je po velikom prostranstvu između atara sela Prekopčelice, Geglje, Lalinovca, Svinjarice i Sekicola. Te mahale nose ove n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Turjane (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Turjane, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Turjane se nalazi na donjem delu više pustorečke diluvijalne terase, tamo gde prelazi u nižu diluvijalnu terasu. Severno od sela je postrana zalivađena ravan sa retkim parcelama oranica. Ova zaravan se kod samog sela prelama sa južne strane i pa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slišane (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Slišane, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Slišane se nalazi na najvišoj diluvijalnoj ravni ispod same Petrove Gore. Na zapadu od sela je prostrana zalivađena površina, obrasla starim divljim kruškama. Ova zaravan može imati dužinu do dva kilometra a onda se odatle uzdiže Petrova Go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Svinjarica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Svinjarica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Svinjarica se nalazi na zapadu od Caričinog Grada, u neposrednoj blizini ovog znamenitog antičkog lokaliteta. Zaseljena je u koritu Svinjaaričke Reke i na padinama brežuljaka od kojih je ova rečica izdubila svoje korito. Sa juga, iznad desne obal ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pridvorica (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Pridvorica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pridvorica je čisto ravničarsko selo, podignuto na obalama Puste Reke, koja u ovom delu pustorečke kotlinice nonšalantno teče i pravi meandre po niskom i vodoplavnom zemljištu. Nalazi se na glavnom putu koji od Leskovca vodi za Bojnik, a izme ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kozaperovica (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Kozaperovica, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dragotina (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.   Dragotina, opština Glina (1948)   Prezimena sa brojem popisanih kuća, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oran (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Orane, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Orane je zaseljeno na nižoj duluvijalnoj terasi na padinama blagih brežuljaka, ispresecanih potočićima, čija se izvorišta nalaze u ataru ovog sela. Ovo selo je neka vrsta centralnog sela južnog dela pustorečke kotlinice. Njegov atar se graniči sa at ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrveš (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Mrveš, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mrveš se nalazi na jugoistočnom obodu Puste Reke, na preiferiji niže diluvijalne ravni, koja se severoistočno od sela sve više pretvara u pravu ravnicu, da najzad, ispod sela Đaca, pređe u aluvijalnu ravan Puste Reke. Tip sela. Mrveš je selo zb ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top