You Are Here: Home » Posts tagged "Janković" (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Gračane (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Gračane (po knjizi Gračani), Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  sela. Gračani su na prisojnoj strani reke Raške, poviše manastira Sopoćana. Ono je u sklopu Mehmedova Brda, Lokve, Karadola, Goladije i Velike Pčane. Tip sela. Kuće su po stranama brda s desne strane Gračanske Reke. Vod ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šavci (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Šavci, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće ovoga sela su po osojnoj strani krečnjačkog Odževa a zaselak Jerka je poviše Šavca, sa obe strane Raške; ima nekoliko kuća u seoskom potoku. Tip sela. Naselje je razbijenog tipa. Vode. Upotrebljava se voda s Raške i sa izvora, jedan j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petkovac (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Petkovac, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih os ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila, Bapsko Polje i reka Morava. Zbog nepostojanja prirodnih granica sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lazac (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Lazac, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar-1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u porečju reke Lakčanice u okruženju sela Samaila, Bukovice, Dedevaca, Pekčanice, Kaone, Vlasteljice, Brezovice, Petnjice i Kačulice. Zemljište je jednim delom ravno a drugim  brdovito, no i pored toga selo je u celini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Drakčići (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Drakčići, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u donjem toku Vrdilske reke, sa njene leve i desne strane, a u okruženju sela Samaila, Musine Reke, Jarčujaka, Čibukovca, Konareva i Vrdila. Zemlje i šume. Površina naselja iznosi 615 hektara od čega na njive otpada 31%, ...

Read more

Luštica, naselja i poreklo stanovništva

Položaj Luštice u Boki (google maps)   Luštica je poluostrvo u jugozapadnom delu Boke. Kopnenom stranom na istoku graniči se sa Krtolima. Naselja nekadašnje Luštičke općine danas teritorijalno pripadaju Opštini Herceg Novi, osim sela Krašići koje pripada Opštini Tivat.   Podatke o poreklu stanovništva Luštice i druge bitne podatke o ovoj oblasti prikupio je početkom 20. stoleća protojerej Sava Nakić ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zastup (Prijepolje)

Poreklo stanovništva sela Zastup, opština Prijepolje – Zlatiborski okrug. Prema knjizi dr Petra Vlahovića  „Brodarevo i njegova okolina“ – izdanje Beograd 1968. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Pravoslavni: -Draškovići (9 kuća), Lučindan, doseljeni 1923. godine iz Kolašina. -Bojovići (4), Lučindan, doseljeni 1923. godine iz Šaranaca. -Jankovići (2), Nikoljdan, doseljeni 1923. godine iz Kovrena. -Krgovići ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krastavče (Gadžin Han)

Poreklo stanovništva sela Krastavče, opština Gadžin Han – Nišavski okrug. Prema knjizi Dragoljuba Simonovića „Zaplanje“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Kroz Krastavče protiče Kutinska Reka, koja selo deli na dva dela. Jedan deo se zove Selo a drugi Jezero. Selo se proteže sa leve strane Kutinske Reke i njega presecaju četiri potoka: Livorovac, Sokak, Brdareva Dolina i Dobra Potočina. Jez ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top