You Are Here: Home » Posts tagged "Janković" (Page 3)

Tefter poreskih glava sela Borač iz 1835. godine

1. Milovan Stevanović 2. Pavle Todorović sin Radoje 3. Jevto Jezdimirović sin Ilija 4. Mijailo Jezdimirović 5. Milovan Janićijević 6. Arsenije Nikolić 7. Pantelija Petrović sin Jevđenije 8. Pavle Dmitrović 9. Đorđe Petrović 10. Ilija Marković brat Gligorije 11. Mato Đorđević 12. Marko Janković 13. Vučić Milovanović brat Đorđe 14. Petar Milivojević 15. Dimitrije Filipović sin  Sava 16. Stevan Dimitrijev 17. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Konarevo (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Konarevo, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Najveći deo naselja zauzima prostor ravnog terena na prvoj i drugoj terasi leve strane reke Ibra, a manji deo na istočnoj padini i po grebenu jedne kose kojom ide granica između Konareva i Vrdila. Granična naselja su Progorelica, V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grubetiće (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Grubetiće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Grubetiće su u prisoju najvišeg sela doline Grubetićskog Potoka, leve pritoke Crnovrške Reke a između presedline na razvođu Kovioca, Grubetićaknj i Konjica. Vode. Selo ima izvorske vode u izobilju: Buban, izvor kod Vučje Rupe, izvor u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Deževa (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Deževa, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Deževa, selo, je u dolini srednjeg toka Deževke. Tip sela. Kuće su po obodu aluvijalne ravni sa obe strane Deževke, ali više kuća ima na levoj strani reke. Novije kuće podižu se pored glavnog puta, suprotno podizanju kuća za vreme Tura ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Boturovina (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Boturovina, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Boturovina je u klisurastoj dolini Kosurićske Reke s potesom na aluvijalnoj ravni kod njena ušća u Deževku. Tip sela. Kuće su na desnoj strani Deževke, a potes prelazi i na njenu levu stranu. Deli se na Gornju Boturovinu u Klisuri i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zabrđe (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Zabrđe, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  sela. Zabrđe, sa svojim zaseocima Marovinom i Odojevićem (Hodovićem) je na levoj strani Raške, niže Sopoćana. Sva tri naselja su u sklopu brda Stanovišta, Borovnjaka, Breze, Debelog Brda i Goladije, a na južnoj strani je Raška. Tip sela. Kuć ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gračane (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Gračane (po knjizi Gračani), Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  sela. Gračani su na prisojnoj strani reke Raške, poviše manastira Sopoćana. Ono je u sklopu Mehmedova Brda, Lokve, Karadola, Goladije i Velike Pčane. Tip sela. Kuće su po stranama brda s desne strane Gračanske Reke. Vod ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šavci (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Šavci, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće ovoga sela su po osojnoj strani krečnjačkog Odževa a zaselak Jerka je poviše Šavca, sa obe strane Raške; ima nekoliko kuća u seoskom potoku. Tip sela. Naselje je razbijenog tipa. Vode. Upotrebljava se voda s Raške i sa izvora, jedan j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petkovac (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Petkovac, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih os ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrsać (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Mrsać, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar - 1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima prostor rečne terase na desnoj strani Zapadne Morave oko utoke Mrsaćke reke i Potoka Čađavac. Granična sela su Adrani, Jarčujak, Musina Reka, Samaila, Bapsko Polje i reka Morava. Zbog nepostojanja prirodnih granica sa ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top