You Are Here: Home » Posts tagged "Janković" (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Vojmilovići (Raška)

Poreklo stanovništva sela Vojmilovići ( zaseoci Vojmiloići, Dubrave, Pekovići), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Zaselak VOJMILOVIĆI Položaj zaseoka. Zaselak je na zaravni, u zapadnom podnožju Vituša (1280m) i na levoj strani doline Kovačke (Popske ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rakovac (Raška)

Poreklo stanovništva sela Rakovac (i zaseoci  Drenje i Dubovci), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. RAKOVAC Položaj sela. Selo Rakovac je istočno od Dubovaca, u izvornom delu i na desnoj strani (prisojnoj) Dubovkog potoka. Vode. Osim Dubovskog potoka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kriva Reka (Brus)

Poreklo stanovništva sela Kriva Reka (i Mačkovac), opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine - izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zemljišno područje Krive Reke zahvata prostor između sela: Rokca na severu, Velike Grabovnice i Paljevštice na istoku, Rakovca i Crne Glave na zapadu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Osredci (Brus)

Poreklo stanovništva sela Osredci ( po knjizi Osreci), opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. U narodnom, govoru "Osrece", nen. "Osreca". Kuće ovoga sela dižu se visoko uza strane doline Bašićke reke i potoka Lanišnice; na uzvišenjima Kamenitoj glavi, Prževini, Garušani i Kamilama. U međama sela su: Vr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukovica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Bukovica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Stanovnici ovog prigradskog naselja su se mahom doselili posle 1960. godine, kada je otvorena Industrija tepiha Ivanjica. Bukovica je za poslednjih četrdesetak godina posta ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bratljevo (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Bratljevo, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                                      Teritorijalno-adminnistrativna pripadnost, nekada i danas. Skoro uvek su sela: Bratljevo, Gleđica i Rovine koja se prostiru od Nošnice do Tičar-jez ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosovica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Kosovica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                                      Položaj sela. Kosovica zauzima prostor od Moravice do Lupoglava. Nalazi se između Prinčeva Brda na istoku i Bratljeva i Rokci - na zapadu. Na zapad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brezova (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Brezova, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Opšte karakteristike sela. Jedno od većih i poznatijih sela moravičkog kraja i po znamenitostima, i po prostranstvu, vrednoći i snalažljivosti njegovog stanovništva y životu i radu, a i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čečina (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Čečina, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Čečina se prostire od reke Studenice do Radočela i Crepuljnika iod Pridvorice do reke Izubre, koja odvaja ovo selo od Koritnika. Jedan zaseok (Đopići) nalazi se između Stud ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top