You Are Here: Home » Posts tagged "Гргур Вуковић"

Грб Бранковића

Бранковићи су, као разграната и дуготрајна великашка породица оставили за собом доста хералдичких извора. Представе на новцу, печатима и другим предметима омогућују да се издвоје хералдички елементи који су сачињавали грб ове породице. Извесну тешкоћу представља то што су припадници овог рода често мењали и прекрајали своје грбове, избацујући неке детаље и убацујући нове. Основне елементе грба Бранковића ип ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top