You Are Here: Home » Posts tagged "Drobnjak" (Page 3)

Kameni prestoli vlastele i velikaša: Kamena stolica vojvode Đurjana

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Risto Starović Prilikom boravka u selu Pošćenju (pleme Drobnjaci), opština Šavnik (Crna Gora), čuo sam priču o kamenoj stolici koju meštani danas zovu Đurjanovom stolicom. Sutradan sam obišao lokalitet, gde sam utvrdio ne samo da se ne radi o nekakvoj prirodnoj steni koja bi ličila na stolicu, te koja je mitologizacijom bila pripisana nekoj znemenitoj-legendarnoj ličnosti, nego ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Deževa (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Deževa, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Deževa, selo, je u dolini srednjeg toka Deževke. Tip sela. Kuće su po obodu aluvijalne ravni sa obe strane Deževke, ali više kuća ima na levoj strani reke. Novije kuće podižu se pored glavnog puta, suprotno podizanju kuća za vreme Tura ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Leča (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Leča, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Leča je y proširenoj dolini srednjeg toka Lečke (Crnovrške) Reke. Tip sela. Kuće su sa obe strane reke, ali ih ima više na desnoj strani. Vode. Selo obiluje izvorskom vodom: Ploča, Buban, Grozničavica, Šemov Bunar. Potoci presušuju, a po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žunjeviće (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Žunjeviće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Žunjeviće je na prisojnim stranama Žunjskog Brda i Javora. Tip sela. Kuće su grupisane po rodovima i čine naselje manje razbijenog tipa; donji kraj, kod vodenice, naziva se Barkovo, a gornji Žunjsko Brdo. Vode. Selo ima izvorsku vodu u izo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Samaila (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Samaila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na blago talasastom zemljištu sa obe strane glavnog puta Kraljevo Čačak. Granična sela su Bukovica, Lazac, Kačulica, Bapsko Polje, Mrsać, Musina Reka, Drakčići i Vrdila. Zemlje i šume. Ukupna površina naselja iznosi 2 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tremušnjak (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Tremušnjak, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jabukovac (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Jabukovac, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pastuša (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Pastuša Gornja, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mlinoga (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Mlinoga Gornja, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Moštanica (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Moštanica, opština Petrinja (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih o ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top