Ђорђевић

Порекло презимена, село Јагњило (Младеновац)

Порекло становништва села  Јагњило, општина Младеновац. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Село се налази на пиносавској иоврши којом теку мањи потоци Црквенац, Вукалица и Мрчевица. Северно од Мрчевице је река Милатовица до које се пружа сеоски атар. Има четири извора: Вукалица, Црквенац,…

› више информација

Порекло презимена, село Жабаре (Топола)

Порекло становништва села  Жабаре, општина Топола. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Између Тополе и Жабара Јасеница прави велику окуку, јер она на томе месту излази из више у нижу језерску површ, из рипањске равни на пиносавску. Одсеци пиносавске површи су представљени Калипољем,…

› више информација

Порекло презимена, село Гараши (Аранђеловац)

Порекло становништва села  Гараши, општина Аранђеловац. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Са Букуље и њених огранака Шутице, Орловице и Плочника, зракасто се слива читав сноп мањих речица и потока, који чине реку Букуљу, десну притоку Качера. Земљиште је јако разорено и због…

› више информација

Порекло презимена, град Ваљево

Порекло становништва града Ваљева. Стање из 1907. Према студији Љубомира Павловића: Први досељеници Ваљева у 19. веку. Из књиге „Колубара и Подгорина“, прво издање 1907. године, најновије издање 2011. године – едиција „Корени“ – ЈП Службени гласник и САНУ. Приредио сарадник портала Порекло Милодан.    Сада ћемо по реду излагати…

› више информација

Порекло презимена, село Вукосавци (Аранђеловац)

Порекло становништва села  Вукосавци, општина Аранђеловац. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Највећи део села налази се у изворишним деловима Бобовика, Врлаје и Вукосавачке Реке. џ Сеоске куће су махом по њиховим странама, мање их је у доњим токовима ових потока, који су…

› више информација

Порекло презимена, село Врбица (Аранђеловац)

Порекло становништва села  Врбица, општина Аранђеловац. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Село се налази с обе стране реке Кубршнице и као обруч је опасало варошицу Аранђеловац. Сеоске куће су расуте највећим делом на рипањској и качерској површи. Ове су површи рашчлањене многим…

› више информација

Порекло презимена, село Водице (Смедеревска Паланка)

Порекло становништва села  Водице, општина Смедеревска Паланка. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Куће села Водице су на београдској површи која се овде увлачи у Јасеницу. Испод последњих кућа је одсек, а затим терасе реке Јасенице и алувијална раван. Ни на терасама ни на…

› више информација

Порекло презимена, село Влакча (Страгари, Крагујевац)

Порекло становништва села  Влакча, градска општина Страгари (Крагујевац). Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Влакча се налази на рипањској површи која се овде увлачи као залив. Један део села је на прибрежној тераси ове површи, и само неколико кућа су више одсека, на…

› више информација

Порекло презимена, село Винча (Топола)

Порекло становништва села  Винча, општина Топола. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Село се налази на рипањској површи која је у овоме делу јако разорена челенком Виначке Реке, чији су краци местимице разорили и одсек ове површи. Куће су на странама потока Трмчака,…

› више информација

Порекло презимена, село Буковик (Аранђеловац)

Порекло становништва села Буковик, општина Аранђеловац. Према истраживању Боривоја М. Дробњаковића „Јасеница“ од 1920. до 1922. године   Топографске прилике. Буковик се налази под Букуљом, на развођу река Пештана и Кубршнице, чији се горњи токови држе језерске узине рипањске фазе у коју су се удубли за 40—50 м. Већи део села…

› више информација