Димитријевић

Порекло презимена, село Саселац (Сокобања)

Порекло становништва села Саселац, општина Сокобања – Зајечарски округ. Према књизи Петра Јовановића „Бања“. Приредио сарадника Порекла Милодан. Положај села. Саселац се налази у поменутом низу села на северном ободу источног дела бањског басена. Село лежи у долини Саселачке Реке, са леве стране, а испод језерске обале од 600 метара,…

› више информација

Порекло презимена, село Струмце (Тутин)

Порекло становништва села Струмце, општина Тутин. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.   Село је између Јабланичке и Драгочевске Ријеке на заравни изнад Ибра. Куће су груписане у две махале: Башићи или Доње Село и Горња Махала. Свуда по…

› више информација

Порекло презимена, село Трговиште (Сокобања)

Порекло становништва села Трговиште, општина Сокобања – Зајечарски округ. Према књизи Петра Јовановића „Бања“. Приредио сарадника Порекла Милодан. Положај села. Трговиште се налази у поменутом нижем реду од неколико села по средини бањског басена источно од Жучковца. Село лежи на левој страни Трговишке Реке, а на саставцима Кештице, Железница и…

› више информација

Порекло презимена, село Тушиће (Зубин Поток)

Порекло становништва села Тушиће, општина Зубин Поток. Према истраживању др Милисава Лутовца, Ибарски Колашин, антропогеографска испитивања, Београд, 1954. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић. Атар села се простире од Ибра до испод врхова страна. Само насеље је доста високо изнад корита реке. Тушићким Брдом село је подељено у два дела,…

› више информација

Порекло презимена, село Рујевица (Сокобања)

Порекло становништва села Рујевица, општина Сокобања – Зајечарски округ. Према књизи Петра Јовановића „Бања“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан. Положај села. Рујевица се налази такође на западном ободу бањског басена у продужењу Врбовца. Село лежи на језерској тераси на висини од 520 метара, испод њеног одсека, који је усечен у…

› више информација

Порекло презимена, села Прилике, Дубрава и Радљево (Ивањица)

Порекло становништва у селима Прилике, Дубрава и Радљево, општина Ивањица. Према књизи “Прилике, Дубрава и Радљево”, Драгољуб М. Вујовић, Чачак 2002. Приредио сарадник портала Порекло Мирослав Здравковић.  Најстарији родови О данашњем становништву Прилика, Дубраве и Радаљева први трагови налазе се у пореским књигама (тевтерима) из 1833 и 1834г. У Приликама…

› више информација

Порекло презимена, варошица Текија (Кладово)

Порекло становништва варошице Текија, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Ово је најзападније и најсеверније насеље у Кључу. Велики текијски атар захвата угао који је Дунав начинио при прелазу са североситочног на југоситочни правац, те захвата земљиште…

› више информација

Порекло презимена, село Кладушница (Кладово)

Порекло становништва села Кладушница, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село ј поред Дунава, већином на дунавским терасама и на површи Кључа а унеколико и на високим површима. А атару је средњи и доњи ток потока Шајне….

› више информација

Порекло презимена, варош Кладово

Порекло становништва вароши Кладово, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Јужни део атара је на површи Кључа а остали део је на дунавским терасама. Воде. Пијаћа вода се узима из бунара. У атару су „чесме“: Чеперка, Черкинова…

› више информација

Порекло презимена, село Мала Врбица (Кладово)

Порекло становништва села Мала Врбица, општина Кладово – Борски округ. Према књизи Косте Јовановића „Неготинска Крајина и Кључ“. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је у североисточном углу дунавског Кључа а атар се простире по дунавским терасама и мало по површи Кључа. Куће су на високој тераси поред Дунава….

› више информација