Atanasije Urošević

Poreklo prezimena, selo Suharno (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Suharno (po knjizi Suarna), opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Ovo je poslednje selo na istočnoj strani oblasti prema Poljanici, odnosno na staroj srpsko–turskoj granici prema Poljanici. Seoske kuće su na brdu,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Novo Selo (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je pored stare srpsko-turske granice. Seoske kuće su na brdima, kosama i dolinama manjih potoka u gornjem delu Novoselskog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija…

› više informacija

25. februara 2019.

0

Poreklo stanovništva, selo Ravno Bučje (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Ravno Bučje (po knjizi Ramno Bučje), opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je severozapadno od brda Sv. Ilije. Kuće su po brdima, kosama i y dolinama potoka.Vode.Vodu za piće dobija iz…

› više informacija

23. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Đorđevac (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Đorđevac, opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na kosi ispod brda Sv. Ilije.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Ornica, Arat–e–Braimit (Braimove Njive), Arat-e- Gata…

› više informacija

23. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Muhovac (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Muhovac (po knjizi Muovac), opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na Brezničkoj Reci i u njenom ravnom delu doline.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara. Zimi se pije i voda iz…

› više informacija

23. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Breznica (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Breznica, opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na Brezničkoj Reci, pri njenom ulazu u Brezničku Klisuru.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara.Vode.Topografski su nazivi za njive: Majran, Reka, Kodra (Brdo), Arat–e–Škijeve…

› više informacija

23. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Odanovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Odanovce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je ispod sastava Ogoške i Karačevske Reke. Veći je deo sela u ravnici, na levoj strani reke.Vode.Vodu za piće dobijaju iz bunara.Zemlje i…

› više informacija

23. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Mučivorce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Mučivorce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je u ravnici, na levoj strani Ogoške Reke, a na ušću jaza, koji se odvaja od Desivojsie Reke ispod donje Šipašnice. Kroz selo…

› više informacija

23. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Rogačica (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Rogačica, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Jedan deo sela je u dolini Rogačičkog Potoka, a drugi je na ušću ovog potoka u Ogošku Reku. Selo je samo na levoj obali…

› više informacija

23. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, Novo Selo (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na Karačevskoj Reci, pri njenom izlazu u krivorečku dolinu.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora i bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za…

› više informacija