Atanasije Urošević

Poreklo prezimmena, selo Podgorce (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Podgorce, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na ljubiškoj Reci pri njenom izlazu u gornjomoravsku ravnicu. Većim delom je u ravnici, a jedan deo zalazi u planinski deo…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Ljubište (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Ljubište, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je po brdima na levoj strani ljubiške Reke. Najvećim je delom oko jednog potoka i to više na njegovoj zapadnoj strani. Voda…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Begunce (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Begunce, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je po brdima i kosama. Voda za piće dobija se iz bunara, a ima i po jedan izvor u mahali Kronit i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Vrbovac, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u ravnici, na levoj strani reke Grnčarke. Kroz selo protiče jaz, odvojen od ove reke, koji često za jakih kiša plavi…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Buzovik (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Buzovik, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u dolini i na brdu, na desnoj strani doline Binačke Reke. Voda za piće dobija se iz izvora i bunara u…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Tanuševci (Čučer – Sandovo) S. Makedonija

Poreklo stanovništva sela Tanuševci (po knjizi Taniševce), opština Čučer – Sandovo – Severna Makedonija. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je južno od Mijaka, po brdima oko Taniševačke Reke. Voda za piće dobija se iz bunara po…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Debelde (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Debelde (po knjizi Debeldej), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na jednoj kosi severozapadno od planine Kopiljače. Voda za piće dobija se iz izvora u selu i oko…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Mijak (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Mijak, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na četiri brda oko Mijačkog Potoka. Voda za piće dobija se iz česme do sela i sa slabih izvora u selu….

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Korbulić (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Korbulić, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je u dolini Ključeve (Korbulićke) Reke. Reka protiče pored i između seoskih mahala. Voda za piće dobija se iz jedne česme i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Nikovce (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Nikovce, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je južno od Drenoglave, na brdima koja čine razvođe između Morave i Lepenca. Voda za piće dobija se iz potoka koji prolazi…

› više informacija