You Are Here: Home » Posts tagged "Atanasije Urošević" (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Draganac (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Draganac, opština Gnjilane  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u gornjem delu Draganačkog Potoka, ispod Zelenog Vrha. Vode. Vodu za piće Stari Draganac dobija iz dva bunara i dva izvora, a Mali Draganac iz tri izvora. Zemlje i šume. Topografski su ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Carevce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Carevce (po knjizi Carovce), opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na Carovačkom Ridu. Vode. Vodu za piće dobija iz kladenaca, a Starinačka Mahala - iz bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Deja, Carov Do, Ka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lještar (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Lještar (po knjizi Leštar), opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na istočnom podnožju brda Modre Glave, na Leštarskom Potoku i na Boljevačkoj Reci. Vode. Vodu za pnće dobija iz izvora i plitkih bunara. Zemlje i šume. Topograf ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oraovica (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Oraovica, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na Aravičkom Rndu Aravnčke i Kremenatske Reke. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora. Kod Arbanasa ima i jedan bunar. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Vrapči Do, Ar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vaganeš (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Vaganeš, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na severnom podnožju brda Belog Kamena, oko izvora Čubure. Vode. Vodu za piće dobija iz ovog izvora Čubure. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive i šumu: Buče, Grabljak, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kremenata (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Kremenata, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je po kosama i brdima oko Kremeiatske Reke, a neke kuće su pored reke. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive i šumu: Tovarnik, Drma, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zajčevce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Zajčevce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je po kosama oko Zajčevačkog Potoka. Proteže se do srpsko-turske granice pre Balkanskog rata. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora i česama. Zemlje i šume. Topografski su nazivi z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ajkobila (Priština)

Poreklo stanovništva sela Ajkobila, Grad Priština – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je oko Dubokog Potoka, većim delom na njegovoj levoj strani, u podnožju brda Tršiglave. Vode. Vodu za piće, dobija iz izvora i nekoliko bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Katun (Selo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dabiševac (Priština)

Poreklo stanovništva sela Dabiševac (po knjizi Dabiševce), Grad Priština - Kosovski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini Dabiševačke Reke. Kuće su po dnu doline i po kosama i brdima u toj dolini. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora i bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Građenik (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Građenik, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na zapadnom podnožju kose Kaluđerice. Vode. Vodu za piće dobija iz česama. Mahala Štrbića i Muadžerska Mahala imaju i bunare. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Kalu ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top