You Are Here: Home » Posts tagged "Atanasije Urošević" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Rajanovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Rajanovce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan. Položaj sela. Selo je na istočnom podnožju Rajanovačke Čuke, oko izvorišta Rajanovačiog Potoka. Vode. Vodu za piće dobija se iz bunara i izvora. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njine: Čuka ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Robovac (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Robovac, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela.  Selo je na Robovačkoj Reci. Vode. Vodu za piće dobija iz kladenaca i dva bunara u selu. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Đulbašča, Selište, Stajina Njiva, Livada; za šu'm ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Miganovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Miganovce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na dolinskim stranama Miganovačkog Potoka. Vode. Vodu za piće dobija iz kladenaca i bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Potočina. Padina, Staro Stojaice, O ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gogolovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Gogolovce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na Gogolovačkom Potoku. Vode. Vodu za piće dobija iz bunara i izvora. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za: njive: Orašje, Čukarica, Selište, Deja; za šumu: Parožak, Vlaii ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tirince (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Tirince, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je oko Velikog Vrha i oko izvorišta Tirinačkog Potoka. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Tirinački Potok, Šavar, Lazište, Crveni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Busovata (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Busovata (po knjizi Busovato), opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na kosi Širina, na istočnoj padini Busovatskog Rida. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora, česama i bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Č ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bušince (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Bušince, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini potoka Kosovice skoro sve do ušća u Krivu Reku. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora, česama i bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Bara, Potočina, Po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Strezovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Strezovce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini Krive Reke i većim je delom u ravnici po dnu doline. Vode. Vodu za piće dobija iz bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njine: Jastrebac; za šumu Zapolje, J ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mešina (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Mešina, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na Pirevskoj Reci i po brdima i kosama u dolini ove reke. Vode. Vodu za piće dobija iz izvora i bunara. Zemlje i šume. Topografski su nazivi za njive: Potok, Rid, Palopnica, Polj ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Tuđevce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Tuđevce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se prostire od Novakove Čuke na staroj srpsko–turskoj granici pa niz Pirevsku Reku sve do ušćapotoka Obršiie u nju. Vode. Vodu za piće dobija se iz izvora; u nekih kuća ima i bun ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top