Atanasije Urošević

27. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Ugljare (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Ugljare, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na Moravi pri njenom ulazu u Podgrađsku Klisuru. Neke muhadžirske kuće su u klisuri i na Velekinačkoj Glami. Grupisani deo sela…

› više informacija

26. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Lipovica (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Lipovica, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je oko izvorišta desnih pritočica Pasjanske Reke i rastureno je na četiri brda. Voda za piće dobija se iz izvora i dva…

› više informacija

25. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Burince (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Burince, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na jednoj zaravnjenoj kosi. Voda za piće dobija se iz izvora koji je izvan sela. Bunara u selu nema, jer je…

› više informacija

25. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Mučibaba (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Mučibaba, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na četiri brda, oko puta Gnjilane–Preševo. Voda za piće dobija se iz izvora i jednog bunara u selu. Topografski je naziv:…

› više informacija

18. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Lovce (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Lovce, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na levoj strani doline Podgrađske Reke, na jednom zaravnjenom brdu. Voda za piće dobija se iz izvora i česama, a i…

› više informacija

17. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Inatovce (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Inatovce, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na stranama doline Inatovačkog Potoka. Tipa je razbijenog i deli se u dve mahale: Mahala Epr (Gornja Mahala) ili Koka, po…

› više informacija

17. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Ranatovce (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Ranatovce, opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je po brdima i njihovim stranama. Tipa je razbijenog. Nema jasnih mahala nego se pojedine grupe kuća zovu po rodovima. Kuće su…

› više informacija

17. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Mađare (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Mađare (po knjizi Mađere), opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na obema stranama Podgrađske Reke oko njenog izvorišta. Razbijenog je tipa i deli se u dve mahale, koje…

› više informacija

17. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Depce (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Depce, opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je po brdima i njihovim stranama.Razbijenog je tipa i deli se u četiri mahale, koje se zovu po rodovima u njima, osim…

› više informacija

12. septembra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Pečeno (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Pečeno (po knjizi Pečena), opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na brdima i njihovim stranama.Razbijenog je tipa i deli se u tri mahale, koje su udaljene po 5…

› više informacija