Atanasije Urošević

18. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Slubica (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Slubica, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na kosama i njihovim stranama c desne strane Podgrađske Reke, a jedna je mahala pored reke na levoj strani.Tip sela.Tipa je razbijenog i…

› više informacija

18. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Bilince (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Bilince, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na jednoj zaravnjenoj kosi. Voda za piće dobija se iz bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi: Reka i Markova Livada.Tip sela.Selo je…

› više informacija

18. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Stublina (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Stublina, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj, vode i tip sela.Selo je na sastavu dva mala potoka. Razbijenog je tipa i deli se u dve mahale, koje se zovu po rodovima u…

› više informacija

18. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Dobrosin (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Dobrosin, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je u širokoj dolini Dobrosinske Reke. U osnovi je zbijenog tipa, samo su 4 muhadžirske kuće izvan sela. Bez muhadžira selo se…

› više informacija

18. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Končulj (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Končulj, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na jednom proširenju u sredini Končuljske Klisure, s obe strane Morave.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Brisići, Livađ (Livade), Selište, Pobonjak, Gradište…

› više informacija

18. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Domorovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Domorovce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na levoj strani proširene doline Krive Reke i penje se uz padinu brda Krapine. Tipa je zbijenog. Mahalama se daju…

› više informacija

18. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Drenovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Drenovce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na obema stranama Drenovačkog Potoka. Tipa je zbijenog, samo su neke nove doseljeničke kuće izvan sela, na izvorištu potoka. Na…

› više informacija

11. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Malo Ropotovo (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Malo Ropotovo, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na jednom potoku istočno od Golemog Ropotova. Tipa je zbijenog, ali mu muhadžirske i doseljeničke kuće koje su malo…

› više informacija

9. oktobra 2020.

1

Poreklo prezimena, selo Veliko Ropotovo (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Veliko Ropotovo (po knjizi Golemo Ropotovo), opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na istočnom podnožju Ropotskog Rida, na Ropotskom Potoku.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Garvan, Delenica, Kamen,…

› više informacija

9. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Prilepnica (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Prilepnica, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na Prilepničkoj Reci, pri njenom izlazu u gornjomoravsku ravnicu. Voda za piće dobija se iz bunara po dvorištima i iz kladenaca…

› više informacija