Atanasije Urošević

16. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Klobukar (Novo Brdo)

Poreklo stanovništva sela Klobukar, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na brdima, kosama i u dolinama potoka oko Klobukarske (Prilepiičke) Reke.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora, česama i bunara. Izvor kisele vode…

› više informacija

16. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Donji Makreš (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Donji Makreš, opština Gnjilane  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na Makreškom Potoku.Vode.Vodu za piće dobija iz česama i bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Maslarka, Ara Markut (Markova Njiva), Ljugu…

› više informacija

16. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Gornji Makreš (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Gornji Makreš, opština Gnjilane  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je po kosama, brdima i dolinama u izvorištima potočića od kojih postaje Makreški Potok.Vode.Vodu dobija iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi: Carev Zabez,…

› više informacija

9. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Paralovo (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Paralovo, opština Gnjilane  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je po brdima i kosama s obeju strana Brasaljske Reke i to od njenog izvora do Odžovit Mahale sela Brasaljca. Većim delom je na…

› više informacija

9. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Trnićevce (Novo Brdo)

Poreklo stanovništva sela Trnićevce, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u izvoru Trnićevskog Potoka.Vode.Voda za piće dobija se iz izvora.Zemlje i šume.Topografski nazivi za njive i šumu: Cepaljkonica, Rosulje, Kadiia Bara, Ćudin…

› više informacija

9. decembra 2018.

2

Poreklo prezimena, selo Izvor (Novo Brdo)

Poreklo stanovništva sela Izvor, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na jugoistočnom podnožju planine Koziice, po kosama u proširenju doline Krive Reke. Većim delom je na desnoj strani doline.Vode.Vodu za piće dobija…

› više informacija

9. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Prekovce (Novo Brdo)

Poreklo stanovništva sela Prekovce, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je po kosama u dolini Krive Reke.Vode.Vodu za piće dobija iz kladenaca i bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive i šumu: Jaranovac,…

› više informacija

9. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Manišince (Novo Brdo)

Poreklo stanovništva sela Manišince, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u gornjim delovima dolina Manišinačkog i Korčinog Potoka, desnih pritoka Krive Reke.Vode.Vodu za piće dobijaju iz kladenaca n česama.Zemlje i šume.Topografski su…

› više informacija

9. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Zebince (Novo Brdo)

Poreklo stanovništva sela Zebince, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na obema stranama Zebinačke Reke (docnije Krive Reke) na mestima Dolina, Slatina i Đurine Padine.Vode.Vodu za piće se dobija iz izvora i…

› više informacija

9. decembra 2018.

0

Poreklo prezimena, selo Straža (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Straža, opština Gnjilane  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na brdima i njihovim stranama između stražačke Glame i Dugog Dola.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora i česama. Bunara ima tri.Zemlje i šume.Topografski…

› više informacija