Atanasije Urošević

15. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Bušince (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Bušince, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u dolini potoka Kosovice skoro sve do ušća u Krivu Reku.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora, česama i bunara.Zemlje i šume.Topografski su…

› više informacija

14. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Strezovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Strezovce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u dolini Krive Reke i većim je delom u ravnici po dnu doline.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi…

› više informacija

13. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Mešina (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Mešina, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na Pirevskoj Reci i po brdima i kosama u dolini ove reke.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora i bunara.Zemlje i šume.Topografski su…

› više informacija

12. januara 2019.

0

Poreklo stanovništva, selo Tuđevce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Tuđevce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo se prostire od Novakove Čuke na staroj srpsko–turskoj granici pa niz Pirevsku Reku sve do ušćapotoka Obršiie u nju.Vode.Vodu za piće dobija se…

› više informacija

12. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Svirce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Svirce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je pored stare srpsko–turske granice pre Balkanskog rata a oko brda Kapija i Tepe.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi…

› više informacija

12. januara 2019.

0

Poreklo stanovništva, selo Gmince (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Gmince, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je po brdima, kosama i dolinama potočića oko Đuriševskog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora i bunara.Zemlje i šume.Topografski nazivi za njive: Kodra…

› više informacija

12. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Firićeja (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Firićeja (po knjizi Firićeje), opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je oko brda Jelače i oko izvorišta firićejskog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija se iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za…

› više informacija

12. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Bratilovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Bratilovce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na obema dolinskim stranama Rupiškog Potoka i na levoj strani doline Firićejskog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija se iz bunara.Zemlje i šume.Topografski su…

› više informacija

7. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Kostadince (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Kostadince, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u dolini Kostadinačke Reke po kosama s obeju strana reke. Muhadžirske kuće su severno od sela na mestu Megura.Vode.Vodu za piće dobija…

› više informacija

7. januara 2019.

0

Poreklo stanovništva, selo Močare (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Močare, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na Firićejskom Potoku, a pruža se skoro od sela Strelice pa do ušća potoka u Krivu Reku.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara.Zemlje…

› više informacija