Atanasije Urošević

27. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Blato (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Blato, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na Blatskom Potoku.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Blato, Luđ (Lugovi), Ljugu Fandeve (Drenova Dolina); za…

› više informacija

27. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Toponica (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Toponica, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.U oblasti Krive Reke ovo je poslednje selo na Krivoj Reci u njenom donjem toku.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi…

› više informacija

27. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Koretin (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Koretin, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na Krivoj Reci.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Ravši (Ravnica), Duškaja, Smrdan, Gurina (Kameiik), Batlak (Blato),…

› više informacija

27. januara 2019.

2

Poreklo prezimena, selo Odevce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Odevce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je „na levoj strani Rajaiovačko Potoka.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara i izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Šilovac, Krst, Plandište, Staro…

› više informacija

27. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Rajanovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Rajanovce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na istočnom podnožju Rajanovačke Čuke, oko izvorišta Rajanovačiog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija se iz bunara i izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za…

› više informacija

19. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Robovac (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Robovac, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela. Selo je na Robovačkoj Reci.Vode.Vodu za piće dobija iz kladenaca i dva bunara u selu.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Đulbašča, Selište, Stajina…

› više informacija

19. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Miganovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Miganovce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na dolinskim stranama Miganovačkog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija iz kladenaca i bunara.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Potočina. Padina, Staro Stojaice,…

› više informacija

19. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Gogolovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Gogolovce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na Gogolovačkom Potoku.Vode.Vodu za piće dobija iz bunara i izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za: njive: Orašje, Čukarica, Selište, Deja; za šumu:…

› više informacija

19. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Tirince (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Tirince, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je oko Velikog Vrha i oko izvorišta Tirinačkog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Tirinački Potok, Šavar,…

› više informacija

19. januara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Busovata (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Busovata (po knjizi Busovato), opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na kosi Širina, na istočnoj padini Busovatskog Rida.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora, česama i bunara.Zemlje i šume.Topografski su…

› više informacija