Atanasije Urošević

15. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Sedlare (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Sedlare, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na brdima s obeju strana Sedlarske Reke, u njenom gornjem toku.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive…

› više informacija

15. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Trstena (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Trstena, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je pored stare srpsko–turske granice prema Poljanici, oko izvorišta Desivojske Reke.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive i…

› više informacija

12. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Desivojce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Desivojce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je severozapadno od Lajčića, a pruža se pojasasto širom cele doline Desivojske Reke. Kuće su na različitim položajima: na brdima, kosama i u…

› više informacija

12. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Ljajčić (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Ljajčić (po knjizi Lajčić), opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo se severozapadno od Veljeglave, isto kao i Veljeglava, pojasasto pruža širom cele doline Desivojske Reke. Položaj kuća je vrlo različit:…

› više informacija

10. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Veljeglava (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Veljeglava, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo se pojasasto prostire širom cele doline Desivojske Reke. Seoske kuće su, prema tome, na različitim položajima: na brdima, kosama, u dolinama potoka i…

› više informacija

9. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Vrućevce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Vrućevce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je na brdu Vrućevcu, na levoj strani Vrućevačkog Potoka.Vode.Vodu za piće selo dobija iz izvora.Zemlje i šume.Topografski su nazivi: Vrućence, Voljak, Kaljaja.Tip sela.Selo…

› više informacija

9. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Polička (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Polička, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo se pruža južno od Kitke na staroj srpsko-turskoj granici duž Vrućevačkog Potoka skoro do sela Vrućevca.Vode.Vodu za piće dobija iz česama, kladenaca i…

› više informacija

9. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Lisocka (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Lisocka, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je pored stare srpsko-turske granice, a pruža se od Orman Tepeta do Kitke.Vode.Vodu za piće dobija iz kladenaca i čubura.Zemlje i šume.Topografski su…

› više informacija

9. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Žuja (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Žuja, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je pored stare srpsko-turske granice, između Belog Kamena i Orman Tepeta.Vode.Vodu za piće dobija iz izvora i česama.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za…

› više informacija

9. februara 2019.

0

Poreklo prezimena, selo Šaić (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Šaić, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla  Milodan.Položaj sela.Selo je pored stare srpsko–turske granice, oko izvorišta Žujskog Potoka.Vode.Vodu za piće dobija iz česama.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive i šumu: Toriica,…

› više informacija