Atanasije Urošević

Poreklo prezimena, selo Trpeza (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Trpeza (po knjizi Trpeze), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na Svintulskoj Reci, između brda Gavran i Goli Rid.Vode.Voda za piće se dobija iz česama i bunara u selu.Zemlje i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Donja Slatina (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Donja Slatina, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u ravnici, pola kilometra jugoistočno od Gornje Slatine.Vode.Kroz selo protiče potok koji presušuje preko leta. Voda za piće se dobija iz bunara…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Gornja Slatina (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Gornja Slatina, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je y ravnici, na Slatinskoj Reci.Vode.Voda za piće dobija se iz bunara koji često presušuju preko leta.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive:…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Donje Ramnjane (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Donje Ramnjane (po knjizi Donjo Ramnjane), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na talasastom zemljištu za stotinu metara južno od druma Gnjilane—Uroševac.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Bagdat i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Klokot (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Klokot, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u ravnici, na levoj obali Morave, blizu Klokotske Banje.Vode.Voda za piće dobija se iz vrela kod crkve i iz bunara, a nije se…

› više informacija

Poreklo prezimena, zaselak Čiflak (Vitina)

Poreklo stanovništva zaseoka Čiflak (po knjizi Čivlak), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip zaseoka.Zaselak je na desnoj strani doline Svintulske Reke, a na četvrt časa hoda severoistočno od Požeranja. Tipa je zbijenog, a…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Požaranje (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Požaranje (po knjizi Požeranje), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u ravnici s obe strane druma Gnjilane—Uroševac, i to na njegovoj sredokraći.Vode.Kroz selo protiče Svintulska Reka. U selu ima bunara,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Mirosavlje (Uroševac)

Poreklo stanovništva sela Mirosavlje (po knjizi Mirosalje), opština Uroševac – Kosovski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na ograncima planine Žegovca, oko srednjeg toka Mirosaljske Reke.Vode.Voda za piće dobija se iz izvora i bunara u selu.Zemlje i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Sojevo (Uroševac)

Poreklo stanovništva sela Sojevo, opština Uroševac – Kosovski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na Sojevskom Potoku, zatim severnije na jednoj kosi, a treći deo mu je na drumu Gnjilane – Uroševac.Vode.Voda za piće dobija se iz…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Trstenik (Vitina)

Poreklo stanovništva sela Trstenik, opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je y podnožju dveju kosa, na izlazu rečice Blata u ravnicu.Vode.Voda za piće dobija se iz bunara y selu.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za…

› više informacija