Atanasije Urošević

20. maja 2021.

0

Poreklo prezimena Drmončić

Prezime Drmončić prisutno je na Kosovu, u selima lipljanske opštine – Lepina, Livađe i Radevo.Drmončići u Livađu slave Sv. Stefana. Starije poreklo ovog roda nije poznato.Drmončići u Lepini i Radevu potiču od Drmončića iz Livađa.Osnovu prezimena čini nepotvrđeno muško ime Drmonac.***Stradanje Ignjata DrmončićaPomislićete da je Ignjat Drmončić, iz Gračanice, opet…

› više informacija

28. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Pančelo (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Pančelo, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na obema stranama gornjeg dela potoka, na kome je i Tomance.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Goč, Bara, Oraše…

› više informacija

28. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Bukovik (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Bukovik, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela i vode.Selo je na istočnim padinama brda Belog Kamena i na severnoj padini kose Špati Keć (Loše Kose). Selo je pri vrhu jednoga potoka…

› više informacija

25. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Podgrađe (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Podgrađe, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na desnoj obali Morave, pri njenom izlazu iz Podgrađske Klisure.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Tronja, Mećava, Grajevca, Klisura i livada Đores…

› više informacija

25. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Dobrčane (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Dobrčane, opština Gnjilane – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je u Dobrčanskoj Klisuri pri njenom izlazu u izmorničku ravnicu.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Macina, Mimića Bare. Ispod Selo, Pađok, Uševci, Luke,…

› više informacija

25. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Petrovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Petrovce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Petrovce je na ivici izmorničke ravnice, u podnožju brda Starca. Jedan deo sela se penje malo uz brdo.Zemlje i šume.Topografski su nazivi…

› više informacija

21. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Glogovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Glogovce, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na podnožju Karadaga, na ivici izmorničke ravnice. Tipa je zbijenog. Ne deli se na mahale, već se pojedini delovi zovu…

› više informacija

21. oktobra 2020.

2

Poreklo prezimena, naselje Ranilug (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Ranilug, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na ivici izmorničke ravnice, u podnožju ogranaka Karadaga.Zemlje i šume.Topografski su nazivi za njive: Jezero, Orljak, Vrapčić i Selište;za šumu: Bačevina i…

› više informacija

21. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, sela Donje Korminjane (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Donje Korminjane, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj sela.Selo je na desnoj obali Morave ispod ogranaka Karadaga a ispred Končuljske Klisure. Morava je plavila selo, pa su neke kuće premeštene u…

› više informacija

21. oktobra 2020.

0

Poreklo prezimena, selo Gornje Korminjane (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Gornje Korminjane, opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Položaj i tip sela.Selo je na desnoj strani Morave ispod ogranaka Karadaga. Tipa je zbijenog. Na mahale se deli po jačim rodovima u pojedinim…

› više informacija