You Are Here: Home » Posts tagged "Aleksić" (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Dolac (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Dolac, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Dolac je na stranama proširene doline Dolačkog Potoka, leve pritoke Deževke, u njegovu gornjem toku, s potesom između Sokolovice, Kuleša,  Belog Brda i Dolačkog Laza. Vode. Selo je oskudno vodom. Usred sela je česma, koja postaje od nek ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Leča (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Leča, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Leča je y proširenoj dolini srednjeg toka Lečke (Crnovrške) Reke. Tip sela. Kuće su sa obe strane reke, ali ih ima više na desnoj strani. Vode. Selo obiluje izvorskom vodom: Ploča, Buban, Grozničavica, Šemov Bunar. Potoci presušuju, a po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žunjeviće (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Žunjeviće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Žunjeviće je na prisojnim stranama Žunjskog Brda i Javora. Tip sela. Kuće su grupisane po rodovima i čine naselje manje razbijenog tipa; donji kraj, kod vodenice, naziva se Barkovo, a gornji Žunjsko Brdo. Vode. Selo ima izvorsku vodu u izo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lazac (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Lazac, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar-1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u porečju reke Lakčanice u okruženju sela Samaila, Bukovice, Dedevaca, Pekčanice, Kaone, Vlasteljice, Brezovice, Petnjice i Kačulice. Zemljište je jednim delom ravno a drugim  brdovito, no i pored toga selo je u celini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva. Postanak i ime sela Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogutovac (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Bogutovac, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorijat sela. Ovo staro srednjovekovno rudarsko naselje upisano je u darovnu povelju Prvovenčanog srpskog kralja  ušlo u posed žičkog eparhijskog vlastelinstva. Naselje je, svakako, nastalo znatno ranije, pre osnivanja vlastelinstva, ali mi njegov h ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Biča (Klina)

Poreklo stanovništva u selu Biča, opština Klina. Prema Geografskoj enciklopediji naselja Srbije (knjiga 2, Beograd, 2001). BIČA (430 st.). ratarsko-stočarsko (55.47 odsto agrarnog stanovništva) seosko naselje razbijenog tipa. Na izvorišnim dolinskim stranama Štupeljskog potoka, leve pritoke Belog Drima, 12 km severno od Kline. Površina atara iznosi 1.144 ha. Prostire se u visinskom pojasu 500–540 m. Objedinjuje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Selište (Glina)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica. Gornje Selište, opština Glina (1948) Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrveš (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Mrveš, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mrveš se nalazi na jugoistočnom obodu Puste Reke, na preiferiji niže diluvijalne ravni, koja se severoistočno od sela sve više pretvara u pravu ravnicu, da najzad, ispod sela Đaca, pređe u aluvijalnu ravan Puste Reke. Tip sela. Mrveš je selo zb ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top