Zavičaj – sela i gradovi

12. aprila 2022.

0

Poreklo prezimena, selo Dojnice (Prizren)

Poreklo stanovništva, selo Dojnice (Doince, Dojince), opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Selo je 1904. imalo 21 domaćinstvo, od kojih je 16 otpadalo na 9 starinačkih rodova, a 5 na…

› više informacija

12. aprila 2022.

0

Poreklo prezimena, selo Grnčare (Prizren)

Poreklo stanovništa, selo Grnčare (po knjizi Grnčari), opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Po predanju, ovo je selo bilo pusto, kad su se u njega doselile tri porodice (docnije i…

› više informacija

12. aprila 2022.

0

Poreklo prezimena, selo Vrbičane (Prizren)

Poreklo stanovništva, selo Vrbičane, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Dok je u selu 1904. bilo svega 16 porodica od četiri roda, od kojih jedan poreklom iz skopskog sreza a…

› više informacija

12. aprila 2022.

0

Poreklo prezimena, selo Landovica (Prizren)

Poreklo prezimena naselja Landovica, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Po predanju, bilo je neko veliko selo na prostoru gde su sada naseljenici, sve do sela Tupeca. Priča se da…

› više informacija

12. aprila 2022.

0

Poreklo prezimena, naselje Pirane (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Pirane, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Godine 1940. u selu su živeli samo muslimanski Arbanasi i Cigani. Međutim, y Špinadiji ima katolika Arbanasa, koji su nekada,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Donja Srbica (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Donja Srbica, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Priča se kako je selo stradalo od čume i tada izumrlo. To staro selo je bilo na mestu Bunarištu….

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Gornja Srbica (Prizren)

Poreklo prezimena naselja Gornja Srbica, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Priča se da je y srpsko doba ovde bila varoš. Na mestu Kaldrmi nalaze se velike cigle kvadratnog oblika….

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Trepetnica (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Trepetnica, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Priča se da je nekada selo imalo 180 kuća i da su kuće bile tako nablizu da je mačka mogla…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Veleža (Prizren)

Poreklo stanovništva u selu Veleža, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Do nedavna je u selu bilo pravoslavnih Srba, koji su se raselili u susedna sela: Ljubiždu, Novake, Ljutoglav i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Smać (Prizren)

Poreklo prezimena naselja Smać, opština Prizren. Prema knjizi Metohija III, Milenko S. Filipović “Beleške o naseljima i poreklu stanovništva”. Izdanje Službeni glasnik i SANU 2021. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.Osnovne napomene.Postoji još jedno selo Smać, u Hasu, ali ni podrimski ni haški Smaćani ne znaju kakva je bila u prošlosti veza…

› više informacija