You Are Here: Home » Завичај - села и градови » Србија » Војводина

Окрузи, градови и села Војводине

Средњобанатски округ Зрењанин, Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ Севернобанатски округ Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока Јужнобанатски округ Панчево, Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште   Севернобачки округ Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош Западнобачки округ Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци Јужнобачки округ Нови Сад, Петроварадин, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петр ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top