You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Region

Region

Srbi u Majšu (Mađarska)

Majš (mađ. Majs) je davnašnja pustara u Baranjskoj županiji, jugozapadno od Mohača, za vreme osmanlijske vlasti pripadala je sandžaku Mohač. Tada su, oko 1570. godine, Srbi naseljavali pustare u ovom sandžaku, a sela su krajem XVI i početkom XVII veka bila gotovo isključivo srpska. Posle izgona Turaka iz Baranje (1687) i uspostavljanja austrijske vlasti neoakvistička komisija je sprovela reambulaciju i podelu pustar ...

Read more

Srbi u Lovri (Mađarska)

Lovra (mađ. Lórév) je srpsko naselje na Čepelskom ostrvu i nalazi se južno od Srpskog Kovina. Smatra se da su pojedine srpske ratarske porodice živele u ovom delu ostrva još u doba osmanske vlasti, s obzirom na blizinu Srpskog Kovina, gde su Srbi bili najbrojnije naseljeni. Za vreme Velike seobe (1690) u Lovri se zadržalo nekoliko srpskih porodica. To je tada bilo malo naselje, a prema popisu iz 1720. godine u ...

Read more

Srbi u Iločcu (Mađarska)

Iločac (mađ. Ilocska) je malo selo u središnjoj oblasti Baranje. Srbi su gusto naselili Baranju za vreme turske vladavine. Naselje je izgleda u XVII veku bilo privremeno pusto. U XVIII veku ovo tada srpsko selo kolonizovali su Nemci. Godine 1796. bilo je 104 srpska žitelja. U XIX veku broj Srba je porastao. Prema statistici iz 1867. godine u selu je bilo 227 Srba. Početkom XX veka u Iločcu je popisano Srba: 241, ...

Read more

Srbi u Budmiru (Mađarska)

Budmir (mađ. Nagybudmér) je selo u Baranji, smešteno severoistočno od Šikloša. Srbi su u tursko doba naselili Veliki i obližnji Mali Budmir, a tada su ova sela pripadala sandžaku Mohač, odnosno Sečuj. Prema državnom popisu iz 1695. godine u Velikom i Malom Budmiru živeli su Srbi i manji broj Šokaca. Prilikom kanoničke vizitacije, koju je sprovela Pečujska biskupija 1721. godine, pregledane su i srpske crkve, al ...

Read more

Srbi u Ivandi (Mađarska)

IVANDA (mađ. Ivándárda) Poreski obveznici - 1715. godine Iván, Iván, Ivándárda, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Uglcsa Kovacsovics; Radimor Sekulics; Milosan Vranosovacs; Luka Uglosovics; Todor Ivanovics; Vuk Milosovics; Joannes Bosanacs; Joan Pussavacs; Stanivuk Miliksanlovics; Radivoj Gvozden; Radisoa Klaris http://mail3.folio.net/images/teka33/n78_33_053.jpg Izvor: http://www.arcan ...

Read more

Srbi u Borjadu (Mađarska)

BORJAD (mađ. Borjád) Poreski obveznici - 1715. godina: Borjád, Borjád, Borjád, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Radasan Davidovics; Stojan Becsar; Mihalyló Petrovics; Pejak Vujnovics; Millivon Csojanvics; Sobota Vidics; Stipan Bielacs; Stojan Vukovics; Milosraw Juovics; Marin Gyukics; Dragics Rusikics; Radicsa Jovanovics; Stojko Markovics; Millin Ivanovics; Bolyo Joanovics; Dokovicsa; ...

Read more

Srbi u Sečuju (Mađarska)

Sečuj (mađ. Dunaszekcső) je staro naselje na Dunavu u Baranji, koje je pripadalo Baranjskoj županiji, Pečujskoj dijecezi. Posle izgona Turaka iz Ugarske i Velike seobe Srba Sečuj je, iako malo naselje, jedno vreme imao znatnu istorijsku ulogu. Već 1695. godine osnovana je u Baranju posebna eparhija pod nazivom Pečujsko-mohačko-sečujsko-sigetska. Ubrzo, godine 1697. dobio je patrijarh Arsenije III Čarnojević od c ...

Read more

Srbi u Šumberku (Mađarska)

Šumberak (mađ. Somberek) je veće seosko naselje u Baranji smešteno severno od Mohača. Za vreme osmanlijske vlasti pripadalo je sandžaku Mohač - Sečuj, a tada je bilo naseljeno isključivo Srbima, kao i većina mesta u ovom delu Ugarske. Posle oslobođenja Baranje (1686), za vreme Velike seobe Srba (1690), u Šumberku se naselilo još nekoliko srpskih porodica. U popisu Baranje sa početka XVIII veka (Conscriptio domestic ...

Read more

Srbi u Lipovi, Mađarska

(LIPOVICA, mađ. Lippó) Poreski obveznici - 1715. godina Lipova, Lipova, Lippó, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Gabriel Lipovacs; Misko Dudas; Vidak Selakovics; Radivoj Petrovics; Radisa Milics; Joan Drenovács; Ladisan Hercsegovacs; Radusa Csoso; Rüsto Lacsanin; Simo Milosovics; Sava Lipovács; Gvozden Livcsa Izvorni dokument (dno prve i vrh druge stranice): http://mail3.folio.net/image ...

Read more

Srbi u Vilanju (Mađarska)

Vilanj (mađ. Villány) je baranjsko selo na istočnim obroncima Vilanjskog brega, kraj istorijskog grada Šikloša. Naseljeno je srpskim življem u XVI veku.  Za vreme turske vladavine u Baranju su pristizali srpski doseljenici, pa je tada u celoj oblasti bilo mnogo srpskih sela koja su pripadala sandžaku Mohač - Sečuj. Među ovim selima je i Vilanj. Posle proterivanja Turaka iz Baranje 1687. godine i posle Velike seobe Srb ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top