You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 9)

Завичај

Порекло презимена, село Пећарска (Бијело Поље)

Порекло становништва села Пећарска, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Село на падинама брда Градине и Љесковца у изворишту Пећарског потока. Куће су на малим заравнима измећу поточића и вододерине, па је насеље због тога разбијено у многобројне групице кућа. Земље и шуме. Сви ...

Read more

Порекло презимена, село Ботурићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Ботурићи (по књизи Ботуриће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и комуникације. Насеље на месту где Ботурићки поток утиче у Бистрицу. Ту се стекло неколико повољних услова: плодно земљшцте поред Бистрице и потока, благо побрђе и приступ шуми и испаши, а осим ...

Read more

Порекло презимена, село Жиљак (Бијело Поље)

Порекло становништва села Жиљак, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „ Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и воде. Насеље на тераси десне стране Бистрице. Једна група кућа је по тераси, а друга на паадинама страна. Кроз седо тече поток који истиче из јаког врела, чија се вода корист за наводњавање усева. Седам дана наводњ ...

Read more

Порекло презимена, село Шоља (Бијело Поље)

Порекло становништва села Шоља, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Сеоце у малој долини опкољено са три стране брдима. Насеље је на заравни у подножју страна. Земље, шуме и воде. Главни сеоски потеси под њивама и ливадама јесу: Луковац, Локва, Студенце, Грлетин до, Уневине, Тушине ба ...

Read more

Порекло презимена, село Миројевићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Миројевићи (по књизи Миројевиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на ободу алувијалне равни Бистрице и странама долине Миројевићског потока. И поље и његов обод су врло повољни за земљорадњу и воћарство. Поље је добило особит значај откако је после 1 ...

Read more

Порекло презимена, село Радојева Глава (Бијело Поље)

Порекло становништва села Радојева Глава, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на падинама између Јаблановског потока и долине Давреника испод брда Црвењаче. Падине које се спуштају према кориту Бистрице пресецају суве долине карсног типа. На странама била измећу долина су локализ ...

Read more

Порекло презимена, село Пожегиња (Бијело Поље)

Порекло становништва села Пожегиња, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље на високој заравни испод пештерско–сјеничке висоравни. Тип села, земље и шуме. Његов атар је поглавито под ливадама и њивама засејаним житима. Поједини потеси овог атара носе ове називе: Тураве, Дебељ, Чука ...

Read more

Порекло презимена, село Мокри Луг (Бијело Поље)

Порекло становништва села Мокри Луг, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Мало насеље на падинама брда Тураве изнад реке Бистрицс. Земље, шуме, воде и старине у селу. Заравни долови плодни и изворском водом богати, повољии су за земљорадњу и воћарство. Томе треба додати шуму и испашу. ...

Read more

Порекло презимена, село Мојстир (Бијело Поље)

Порекло становништва села Мојстир, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на десној страни Бистрице. Стране, које доста стрмо падају са висоравни према реци. рашчлањене су многобројним водотоцима и изложене ерозији. Тип села, земље, шуме и воде. Групе кућа везане су за мале заравни ...

Read more

Порекло презимена, село Врх (Бијело Поље)

Порекло становништва села Врх, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село испод Коритске висоравни, на странама потока који ту извире из доста великог врела. Куће су на горњим положитијим стенама и заравнима. Земље и шуме. Око њих су ливаде са њивицама под јарим житима. Гдавни сеоски по ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top