You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 8)

Zavičaj

Poreklo prezimena, naselje Đeneral Janković (Kačanik)

Poreklo stanovništva naselja Đeneral Janković, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, vode, zemlje i tip naselja. Položaj i tip. Naselje se nalazi pored železničke pruge s leve strane Lepenca na njegovoj najnižoj terasi. Oko naselja su plodne njive. Stanovnici piju vodu iz bunara ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sečište (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Sečište, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u donjem delu Krvenske Reke, u dolinskom proširenju. Sa istoka naselje je zaklonjeno planinskom kosom. Vode. Stanovništvo dobija vodu iz većeg broja bunara i nekoliko izvora. Nazivi iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krivenik (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Krivenik (po knjizi Krvenik), opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u izvorišnoj čelenci Krvenske Reke, desne pritoke Lepenca. Čelenka je okrenuta prema istoku i stoga su kuće zaklonjene od zapadnog vetra. Vode. Stanovnici dobija ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Režance (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Režance, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u gornjem delu Ortice, desne pritoke Lepenca. Kuće su poređane na zaravnima sa obadve strane reke. Vode. Stanovništvo dobija vodu iz 11 bunara, koje se nalaze po dvorištima, i nekol ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gorance (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Gorance, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na visokoj jezerskoj površi (oko 700 m), koja je oko sela vrlo izrazita. Na zapadnoj strani u površ se usekla Goranska Reka, leva pritoka Vardara. Vode. Stanovništvo dobija vodu sa česama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pustenik (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Pustenik (po knjizi Stari i Novi Pustenik), opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Stari Pustenik Položaj sela. Selo se nalazi u dubokom dolinskom delu levo od Kotlinske Reke pri njenom ušću y Lepenac. Vode. Voda za piće dobija se iz česama (tri), sa izvora i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Straža (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Straža, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Manje selo u podnožju Ljubotena. Kuće su poređane sa leve strane Kotlinske Reke na zaravnjenoj kosi preko koje vodi put iz Pologa za Kosovo. Vode. Stanovništvo dobija vodu sa izvora, nekoliko česama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kotlina (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Kotlina, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži rastureno po zaravnjenim kosama koje se nalaze na levoj strani Kotlinski Reke. Na istočnom kraju naselja protiče manja rečica. Ona u proleće i u jesen naglo nadolazi i stanovnicima čini zn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivaja (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Ivaja, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u samom izvorišnom delu Ivajskog Potoka. Kuće su u proširenju dolinice zaklonjene od vetrova i leže na obema dolinskim stranama. Vode. Stanovništvo se služi izvorskom i bunarskom vodom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gajre (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Gajre, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi y neposrednoj blizini Kačanika sa desne strane Lepenca. Kuće su na terasi visokoj oko 644 m, koja je jezerskog postanka i dobro očuvana. Iznad kuća je ranija jezerska obala. Vode. Vo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top