You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 7)

Zavičaj

Južnobanatski okrug

Grad Pančevo: Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Glogonj, Dolovo, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo (do 1947. godine Kraljevićevo), Omoljica, Pančevo (obuhvata i Vojlovicu koja je do 1978. bila samostalno naselje) i Starčevo. Opština Alibunar: Alibunar, Banatski Karlovac (1947-1949. godine Rankovićevo, 1949-1955. godine Banatsko Rankovićevo; obuhvata i ukinuto naselje Mali Lug-Vekerle), Vladimirovac (obuhvata i Nov ...

Read more

Srednjobanatski okrug

Zrenjanin: Aradac (do 1947. godine Slovački Aradac-Andrejevac), Banatski Despotovac, Belo Blato, Botoš, Elemir, Ečka, Zrenjanin (obuhvata i nekadašnje samostalno naselje Mužlju od 1978. godine; do 1947. zvanični naziv je bio Petrovgrad, pre toga Veliki Bečkerek), Jankov Most, Klek, Knićanin, Lazarevo, Lukino Selo, Lukićevo (do 1947. godine Martinica), Melenci, Mihajlovo, Orlovat, Perlez, Stajićevo, Taraš, Tomaše ...

Read more

Severnobački okrug

Subotica: Aleksandrovo (do 1904. zasebna opština, sada gradska četvrt), Bajmok, Bački Vinogradi (do 1947. godine Kraljev Breg), Bačko Dušanovo (do 1978. godine Dušanovo), Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut (do 1978. deo Tavankuta), Donji Tavankut (do 1978. deo Tavankuta), Đurđin, Kelebija, Ljutovo (do 1978. deo Tavankuta), Mala Bosna, Mišićevo (do 1978. deo Bajmoka), Novi Žednik (do 1978. deo Žednika), Palić, St ...

Read more

Kosovskopomoravski okrug

Opština Vitina: Balance, Begunce, Binač, Buzovik, Veliki Goden (do 1955. godine Goden), Vitina, Vrban, Vrbovac, Vrnavokolo (do 1975. godine Vrnaokolo), Vrnez, Gornja Budrika (do 1975. godine Gornja Budriga), Gornja Slatina, Gornja Stubla, Grmovo, Grnčar (do 1975. godine Grnčare), Gušica, Debelde, Devaja, Donja Slatina, Donja Stubla, Donje Ramnjane, Drobeš, Đelekare, Žitinje, Jerli Sadovina, Kabaš, Klokot, Letnica, LJ ...

Read more

Kosovskomitrovački okrug

Opština Vučitrn: Balince, Banjska, Benčuk, Bečić, Bivoljak, Bošljane, Brusnik, Bukoš, Velika Reka, Vesekovce, Viljance, Vrnica, Vučitrn, Galica, Glavotina, Gojbulja, Gornja Dubnica, Gornja Sudimlja, Gornje Stanovce, Gornji Svračak, Grace, Gumnište, Dobra Luka, Doljak, Donja Dubnica, Donja Sudimlja, Donje Stanovce, Donji Svračak, Drvare, Dubovac, Žilivoda, Zagorje, Jezero, Karače, Kolo, Kunovik, Kurilovo, Lug Dubnica, Mavri ...

Read more

Prizrenski okrug

Opština Gora: Bačka, Brod, Vranište, Globočica, Gornja Rapča, Gornji Krstac, Dikance, Donja Rapča, Donji Krstac, Dragaš, Zli Potok, Kruševo, Kukuljane, Leštane, Ljubovište, Mlike, Orčuša, Radeša i Rastelica Opština Orahovac: Bela Crkva, Bratotin, Brestovac, Brnjača, Bublje, Velika Kruša, Velika Hoča, Vranjak, Gedže, Goračevo, Gorić, Gornje Potočane, Danjane, Dobri Dol, Domanek, Donje Potočane, Dragobilje, Drenovac, Zatri ...

Read more

Pećki okrug

Opština Dečani: Babaloć, Belaje, Beleg, Vokša, Glođane, Gornja Luka, Gornji Ratiš, Gornji Streoc, Gornji Crnobreg, Gramočelj, Dašinovac, Dečane, Donja Luka, Donji Ratiš, Donji Streoc, Donji Crnobreg, Drenovac, Dubovik, Dubrava, Đocaj, Istinić, Jasić, Junik, Kodralija, Loćane, Ljubuša, Ljumbarda, Maznik, Mali Vranovac, Papić, Papraćane, Pobrđe, Požar, Prekoluka, Prilep, Rastavica, Rznić, Slup, Huljaj i Šaptelj. Opština Đ ...

Read more

Kosovski okrug

Grad Priština: Ajvalija, Ajkobila, Badovac, Balaban, Bariljevo, Besinje, Businje, Vrani Do, Glogovica, Gornja Brnjica, Gračanica, Graštica, Dabiševac, Devet Jugovića, Dobro Selo, Donja Brnjica, Dragovac, Drenovac, Zlatare, Kačikol, Kojlovica, Kolić, Kukavica, Laplje Selo, Lebane, Lukare, Makovac, Marevce, Motičane, Mramor, Niševce, Novo Selo (na Gračanki), Orlović, Preoce, Priština, Propaštica, Prugovac, Radoševac, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Balovac (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Balovac, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi Dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“  – podaci prikupljani u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Balovac se pre može uvrstiti u sela razbijenog, nego u sela zbijenog tipa. Njegove mahale su dosta udaljene jedna od druge, pa zbog toga više podsećaju na ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bajčina (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Bajčina, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi Dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“  - podaci prikupljani u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Bajčina se nalazi u najsevernijem delu Malog Kosova. Pretežno leži u aluvijalnoj ravni Laba. Razvijeno je sa obe strane reke, tako da Lab protiče kroz samo selo. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top