You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 7)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Divljaka (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Divljaka (po knjizi Divljak), opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj i tip sela. Divljak se nalazi na kosama i zaravni brdovitog zemljišta, a pripada džematskom brdovitom tipu dreničkih sela. Deli se na dva dela: Gornji i Donji Divljak. U starini, selo se n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gradica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gradica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gradica se nalazi u podnožju Čičavice, a pripada razbijenom džematskom tipu sela. Naselje se pruža obodom Čičavice, ostavljajući plodno tlo za ziratne svrhe. Seosko groblje se nalazi na šes ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Obilić (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Gornji Obilić, opština Srbica – Kosovskomitrovački  okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gornji Obilić. – Kopiliq i Epčrm, se nalazi na brežuljkastom tlu dreničke površi i pripada džematskom ravničarskom drničkom tipu sela. Selo ima kolektivnu seosku meraju, kao ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Prekaze (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Gornje Prekaze, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela. Gornje Prekaze. – Prekaz i Eperm, pripada tipu džematskih ravičarskih sela, sa brojnim mahalama. Seoska groblja su razbacana na nekih 11 mesta, prema rodovima i džematima. Naporedo sa t ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Klina (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Gornja Klina, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornja Klina — Klina e Epé'rme, nalazi se na tercijalnim brežuljcima, s obe strane druma Kosovska Mitrovica – Peć. Uz to, ovo naselje seče i reka Klina. Tip sela. Gornja Klina pripada ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Galica (Vučitrn)

Poreklo stanovništva sela Galica, opština Vučitrn – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, starine, vode i tip sela. Seosko naselje Galica nalazi se u podnožju brdovitog zemljišta, a staroga je datuma. Galica je naselje džematskog tipa, a sačinjavaju ga mahale, koje se nazivaju prema ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Zabelj (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornji Zabelj (po knjizi Gornji Zabel), opština Glogovac – Kosovski  okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela. Gornji Zabel. — Zabe! i Epé'rm, je seosko naselje ravničarskog dreničkog džematskog tipa, koje se nalazi na Dreničkoj ravnici. Gumna rodovska se nalaze u seoskim okućnica ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Obrinje (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornje Obrinje, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela, vode i ostali podaci. Gornje Obrinje. — Obrinje Epčrm, pripada džematskom tipu sela. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama, kao vrtovi. Bunarska voda se upotrebljava za piće i ostale kućne potre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Fuštica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornja Fuštica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, ime i tip sela. Gopnja Fuštica. – Fushtica e Epérme, je selo razbijenog džematskog tipa. Deli se na dve mahale: Dajić i Otit. Zasnovano je na brežuljkastom zemljištu, koje se zove Kodra. Prema n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Koretica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornja Koretica (po knjizi Gornja Koratica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gornja Koratica. – Koratica e Epérme, nalazi se na Dreničkoj površi, a pripada džematskom ravničarskom tipu sela, čije su mahale zbijene. Naselje ima zajedn ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top