You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 6)

Zavičaj

Poreklo prezimena, selo Dolac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Dolac (po knjizi Dolac i Mediše), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.    Položaj sela. Ova dva naselja u stvari čine jedno selo. Oba leže u dolinicama koje su tesno povezane. Dolac je u glavnoj, a Mediše u bočnoj dolini. Ove doline zaklonjens od vetrova i vrlo plodne, spadaju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kostenica (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Kostenica, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                    Položaj sela. Selo u dolini Kosteničke rijeke. Y njemu se izdvajaju tri dela: jedan na padinama Kurila, drugi na stranama Turave, a treći u rečnoj ravni. Zemlje, šume i vode. Tri važna uslova su uticala na raz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rastoka (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Rastoka, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan                   Položaj i ime sela. Selo u slivu potoka koji sačinjavaju mnogobrojni potočići, po čemu je nazvano Rastoka. Zemlje, šume i vode. Dolinice i zaravni na kojima su njive, livade i voćnjaci nose nazive: Gragina, Carovice ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zminac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Zminac (po knjizi Zmijinac), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                  Položaj sela. Selo u izvorišnom delu Boljaninske rijeke i na jugozapadni strani brda Kurila. Zemlje, šume, tip sela i vode. Naselje je u grupicama koje su vezane za zaravni i blage padine povoljne ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Boljanina (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Boljanina (po knjizi Boljanine), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                    Položaj sela. Selo u slivu Boljaninske rijeke, koja nastaje od nekoliko potoka. Ovi mali tokovi su raščlanili reljef u nekoliko dolinica, koje su povoljne za poljoprivredu. Zemlje i šume. Najva ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gubavač (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Gubavač, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                    Položaj sela. Naselje na terasama Lima i Bistrice, slično je po svome položaju i tipu pomenutim selima po obodu Bjelopoljske ravni. U ravni su njive pod kukuruzom, pšenicom i livadama. Zemlje i šume. Glavni potesi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Njegnjevo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Njegnjevo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                    Položaj tip sela i vode. Selo je vezano za obod ravni i za malu dolinu potoka. U ravni su njive i livade, po obodu oko kuća voćnjaci, a na stranama šume i ispaša. Sem toga, tu izbijaju i izvori. Zbog ovakvih usl ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rasovo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Rasovo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                   Položaj sela. Selo leži u plodnoj ravni izmeću Lima, Boljaninske rijeke i Strojteničkog potoka. Zemlje i šume. U njemu su glavni potesi: Kilovice ( "poselica"), Polje, Kula, Rojeniće, Ježevac, Razmilovac. Ulica, Plo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Resnik (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Resnik, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje između Lima, Nikolina potoka i Boljaninske rijeke. Jedna grupa kuća je na plodnoj ravni pored Lima, a druga na padinama blagih strana. Zemlje, šume i vode. Glavni krajevi sela su: Polje, Miodražine („Resnik“), P ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Loznica (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Loznica (po knjizi Loznice), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                   Položaj sela i istorijat. Naselje na terasi Lima u neposrednoj blizini Bijelog Polja. Zbog zgodnog položaja prema gradu i plodnosti, ono je bilo naseljeno bogatim feudalcima i vlastodršcima. U n ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top