You Are Here: Home » Zavičaj – sela i gradovi (Page 6)

Zavičaj

Poreklo stanovništva, selo Donja Koretica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Donja Koretica (po knjizi Donja Koratica), opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Donja Koratica. — Koratica e Poshtme se nalazi u dreničkoj ravnici, u neposrednoj blizini reke Drenice, a pripada ravničarskom džematskom tipu sela, čije su ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Domanek (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Domanek, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Domanek je selo džematskog tipa i u starini je bilo nešto južnije naseljeno od položaja koji danas zauzima. Položaj je selo promenilo zbog blizine pijaće vode i zbog blatnjavog terena u ra ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banjica (Čačak)

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Luka Jelić Istraživanje Radovana M. Marinkovića objavljeno u zborniku radova Narodnog muzeja u Čačku Na severnim padnima Jelice i u njenom podnožju nalazi se selo Banjica. Severno je Viljuša, istočno i jugoistočno Ježevica, južno i jugozapadno – dragačevski Goračići i severozapadno – Trnava. Legende kažu da je selo dobilo ime po zvanju banice Ikonije, žene bana Milutina, srpsko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rajac (Čačak)

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Luka Jelić Istraživanje Radovana M. Marinkovića objavljeno u zborniku radova Narodnog muzeja u Čačku Na severnim padnima Jelice prostire se čačansko selo Rajac. Okružuju ga: Ježevica, Lipnica, Premeća, Slatina i Guberevci (Dragačevo). Živa je još uvek, legenda o tome kako je naselje dobilo ime: „Pripoveda se da je u blizini jednog jeličkog visa nekada bio grad – i veći i sta ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Islam Grčki (Benkovac)

Islam Grčki je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari). Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji. Reljef je kraški i nizak. Najviša tačka iznosi 168 m. Na zapadnoj strani sela je plodno zemljište Baštica na kojem se gajilo raznovrsno voće i jezero Vlačine. Stari naziv sela na turskom bio je Sed Islam (bedem islama), kao najzapadnija tačka Osmanlijskog carstva u Dalmaciji. Kasnije je naziv Islam Grčki dobio zbog do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Islam Latinski (Posedarje, Zadar)

Islam Latinski je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari). Pripada opštini Posedarje u Zadarskoj županiji. Reljef je kraški i nizak. Najviša tačka iznosi 122 m. Kroz selo prolazi autoput. Stari naziv sela na turskom bio je Sed Islam (bedem islama), kao najzapadnija tačka Osmanlijskog carstva u Dalmaciji. Kasnije je naziv Islam Latinski dobio zbog dominantnog rimokatoličkog stanovništva, dok je u Islamu Grčkom većins ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobroševac (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Dobroševac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Dobroševac pripada selima džematskog tipa, a podignuto je na obodu stare jezerske terase. Deli se na šest mahale, koje nose nazive prema glavnim rodovima seljana. Vode. Na vrela seoska ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Divljaka (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Divljaka (po knjizi Divljak), opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj i tip sela. Divljak se nalazi na kosama i zaravni brdovitog zemljišta, a pripada džematskom brdovitom tipu dreničkih sela. Deli se na dva dela: Gornji i Donji Divljak. U starini, selo se n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gradica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gradica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gradica se nalazi u podnožju Čičavice, a pripada razbijenom džematskom tipu sela. Naselje se pruža obodom Čičavice, ostavljajući plodno tlo za ziratne svrhe. Seosko groblje se nalazi na šes ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Obilić (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Gornji Obilić, opština Srbica – Kosovskomitrovački  okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gornji Obilić. – Kopiliq i Epčrm, se nalazi na brežuljkastom tlu dreničke površi i pripada džematskom ravničarskom drničkom tipu sela. Selo ima kolektivnu seosku meraju, kao ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top