You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 6)

Завичај

Порекло презимена, село Зрзе (Ораховац)

Порекло становништва села Зрзе, општина Ораховац – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Зрзе или Зрзево, како се помиње у хрисовуљи краља Дечанског, лежи у изворишту Зрзевског Потока на сграни брда Рудине. Земље и шуме. Крајеви око села су: Рудине (пашњак), Шулан (њиве), Цуљан, Шпат (њиве, шуме и пашњаци), Кљушес ...

Read more

Порекло презимена, село Заплужје (Призрен)

Порекло становништва села Заплужје, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Ово село се помиње у хрисовуљи Св. Аранђела под именом Заплужана. Лежи на благим странама и заравнима у изворишту Реке. Тип села и воде. Насеље се дели у три дела, који су један од другога удаљени 300-500 м. То су „Махала“, Тум ...

Read more

Порекло презимена, село Бродосавце (Призрен)

Порекло становништва села Бродосавце, Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Село је на ободу поља, на месту где се састају два потока који долазе испод врха Шар–Планине. Насеље је на наносима реке, која понекад плави један део села. Воде, историјат  и старине у селу. Изнад села се издижу планинске ст ...

Read more

Порекло презимена, село Шаиновац (Призрен)

Порекло становништва села Шаиновац (по књизи Шаиновац - Соколовац), Град Призрен – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Ово село је у Гори, али се оно у етничком погледу разликује од горанских села; насељено је Албанцима. Шаиновац није под овим именом постојао у Средњем веку. Ово се види из тога што је његов атар ...

Read more

Порекло презимена, села Горњи Крстац и Доњи Крстац (Гора)

Порекло становништва села Горњи Крстац и Доњи Крстац* (по књизи Мали и Велики Крстац), општина Гора – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Мали и Велики Крстац су два насеља на заравнима исподКоритника. Оба се помињу као једно село у хрисовуљи Св. Арханђела. Мали Крстац. Село је груписано насеље око врела које e y ...

Read more

Порекло презимена, села Горња Рапча и Доња Рапча (Гора)

Порекло становништва села Горња Рапча и Доња Рапча (по књизи Рапча), општина Гора – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Рапча је у долини Рапчанске Реке, која истиче из Коритника и улива се у Реку. Има врло повољан положај: cа једне стране је шумовити Коритник, а cа друге, прилично широка од ветрова заклоњена, до ...

Read more

Порекло презимена, село Бачка (Гора)

Порекло становништва села Бачка (по књизи Баћка), општина Гора – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Село је збијено на малој заравни с леве сгране Бродске Реке, око 300 м изнад њеног корита. Постанак села. Судећи по томе што се не помиње у Арханђелској хрисовуљи, изгледа да је Баћка постала нешто касније. Земље ...

Read more

Порекло презимена, насеље Брод (Гора)

Порекло становништва насеља Брод, општина Гора – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај насеља. Брод је највеће насеље у Гори. Године 1913, када је проглашен за варошицу, имао је 500 кућа. Лежи у проширењу на ставама планинскик потока Бућковице и Леве Реке и опкољен је са свих сграна високим планинама. Човека изненади кад ...

Read more

Порекло презимена, село Растелица (Гора)

Порекло становништва села Растелица, општина Гора – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села, земље и шуме. Рестелица је једно од највиших села у Гори. Лежи у изворишном делу Ресгеличке Реке око 1.400 м надморске висине. Окружена је са свих страна пространим планинама за које народ има посебна имена: Црни Камен, Доњи и ...

Read more

Порекло презимена, село Зли Поток (Гора)

Порекло становништва села Зли Поток, општина Гора – Призренски округ. Према књизи „Гора и Опоље“ Милисава Лутовца, издање 1955. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села, земље и шуме. Гледано из даљине, ово село има изглед ластиног гнезда, везаног за стрми отсек. Зли Поток се као поток помиње у Арканђелској хрисовуљи. Са једне и cа друге Стране потока, који је због виловитости добио своје име, ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top