You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 6)

Завичај

Порекло презимена, село Скакавац (Беране)

Порекло становништва села Скакавац (по књизи Скакавац и Распоре), општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај, име села и воде. Два мала насеља која у ствари чине једно село. Скакавац је на мадој тераси Лимa испод окомитих страна. Распоре је у непосредној близини Скакавца на падинама Градине на којој је ...

Read more

Порекло презимена, село Црвљевине (Беране)

Порекло становништва села Црвљевине, општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље на пространој тераси Лима. Куће су поређане на додирној линији равни која је под кукурузом и ливадама, и страна под шумама и ливадама. Плодна раван се наводњава из Лапљачког потока. Земље и шуме. Сеоски потеси ...

Read more

Порекло презимена, село Штитари (Беране)

Порекло становништва села Штитари (по књизи Штитаре), општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Појмом Штитаре је обухваћено неколико мањих насеља на странама косе која пада према кориту Лима. На заравнима и благим падинама измећу поточића рећају се: Штитари у ужем смислу речи,  Бијорићи, ...

Read more

Порекло презимена, село Заград (Беране)

Порекло становништва села Заград, општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у додини Заградске ријеке коју сачињавају многобројни потоци чији су извори у подножју огранака Бјеласице и Вучјег брда (Дубоки Поток, Врелски и поток који долази испод Тефериџа). Ови и други мањи потоци рашчланили ...

Read more

Порекло презимена, село Рујишта (Беране)

Порекло становништва села Рујишта, општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и име села. Село, које је добило име по рују, заузима присојну страну Мале ријеке изворшшгог крака Брзаве. Поток тече Клисуром. На његовој десној страни, која је у горњем делу положита, развило се насеље, док је супротна стра ...

Read more

Порекло презимена, село Црниш (Бијело Поље)

Порекло становништва село Црниш, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на заравни и благим странама у подножју Црнишког брда и Мушнице. Од Трубине га одваја Петка, а са горњим Бихором га везује превој Гњилица. Воде. Испод села тече мали Црнишки поток. Осим потока у Добри, који служ ...

Read more

Порекло презимена, село Лозна (Бијело Поље)

Порекло становништва село Лозна, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Лозна, једно од три-четири централна села у Бихору, лежи у долини Лозанске реке, тамо где у њу утичу два потока. Због ова три тока, често ову речицу у Лозној називају и Троноша. На ставама потока развијена је мала ал ...

Read more

Порекло презимена, село Срђевац (Бијело Поље)

Порекло становништва село Срђевац, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај, име и тип села. Ово село, чији назив сигурно потиче од личног имена негдашњег власника, лежи при утоку Годушке реке у Лим. Дели се у два дела: Сајковац и Палочак. Сајковац је на падинама брда Сајковца, а Палочак на левој ...

Read more

Порекло презимена, село Пода (Бијело Поље)

Порекло становништва, село Пода, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај, име села и воде. Село је поглавито на терасама - подовима - Лима, по чему је добило данашње име. Атар села се простире од Лима до врха брда Тремљинице. Земљиште, које је састављено од наслага Лима и делувијалних наноса са ...

Read more

Порекло презимена, село Биоча (Бијело Поље)

Порекло становништва села Биоча, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и комуникације. Ово село заузима особит географски положај. Смештено је на ушћу Љешнице у Лим испод Градине на којој су остаци старог града Бихора. Ту се од главног лимског одваја пут уз Љешницу  који води у долину Иб ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top