You Are Here: Home » Завичај – села и градови (Page 6)

Завичај

Порекло презимена, село Вољавац (Бијело Поље)

Порекло становништва села Вољавац, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље на десној обали Лима са обе стране Захумског потока који ту утиче у Бистрицу. Једаи део села је на падинама брда Марине равни и Ораха, a други у алувијалној равни. Земље, шуме и воде. Главнији потеси су: Дво ...

Read more

Порекло презимена, насеље Недакуси (Бијело Поље)

Порекло становништва села Недакуси, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово сгаро насеље, које се помиње још у средњем веку, заузима повољан положај на ободу Бјелопољског поља. Куће cу на додирној линији плодне равни и богатих страна где избијају и јаки изворн минерадне воде. Тип насе ...

Read more

Порекло презимена, село Поткрајци (Бијело Поље)

Порекло становништва села Поткрајци, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села, земље, шуме, воде и старине. Један део села је на ободу бјелопољске равни, а други на обали Лима. Сеоски потеси су: Лађишта, Велике њиве, Водоплава, Подгоре. Селишта, Подселиште, Увале, Барци, Главице, Дужавице, ...

Read more

Порекло презимена, село Биједићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Биједићи (по књизи Биједиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у долини Крајтинског потока, који избија испод Крајетина и утиче у Лим код Вољавца. Насеље је у горњем току овога потока, са обе стране. Земље, шуме и старине у селу. Куће су везане за зар ...

Read more

Порекло презимена, село Пећарска (Бијело Поље)

Порекло становништва села Пећарска, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Село на падинама брда Градине и Љесковца у изворишту Пећарског потока. Куће су на малим заравнима измећу поточића и вододерине, па је насеље због тога разбијено у многобројне групице кућа. Земље и шуме. Сви ...

Read more

Порекло презимена, село Ботурићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Ботурићи (по књизи Ботуриће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и комуникације. Насеље на месту где Ботурићки поток утиче у Бистрицу. Ту се стекло неколико повољних услова: плодно земљшцте поред Бистрице и потока, благо побрђе и приступ шуми и испаши, а осим ...

Read more

Порекло презимена, село Жиљак (Бијело Поље)

Порекло становништва села Жиљак, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „ Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и воде. Насеље на тераси десне стране Бистрице. Једна група кућа је по тераси, а друга на паадинама страна. Кроз седо тече поток који истиче из јаког врела, чија се вода корист за наводњавање усева. Седам дана наводњ ...

Read more

Порекло презимена, село Шоља (Бијело Поље)

Порекло становништва села Шоља, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Сеоце у малој долини опкољено са три стране брдима. Насеље је на заравни у подножју страна. Земље, шуме и воде. Главни сеоски потеси под њивама и ливадама јесу: Луковац, Локва, Студенце, Грлетин до, Уневине, Тушине ба ...

Read more

Порекло презимена, село Миројевићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Миројевићи (по књизи Миројевиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на ободу алувијалне равни Бистрице и странама долине Миројевићског потока. И поље и његов обод су врло повољни за земљорадњу и воћарство. Поље је добило особит значај откако је после 1 ...

Read more

Порекло презимена, село Радојева Глава (Бијело Поље)

Порекло становништва села Радојева Глава, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на падинама између Јаблановског потока и долине Давреника испод брда Црвењаче. Падине које се спуштају према кориту Бистрице пресецају суве долине карсног типа. На странама била измећу долина су локализ ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top